Wyniki II tury wyborów członków rady dyscypliny Chemia

Szanowni Państwo!

W wyniku dzisiejszej, drugiej tury wyborów wyłonieni zostali następujący członkowie rady dyscypliny Chemia:

w grupie pracowniczej A

  1. Bagiński Maciej

w grupie pracowniczej B

  1. Łukasik Natalia

Pozostają więc jeszcze do obsadzenia: 7 mandatów w grupie A oraz 1 mandat w grupie B. Tym samym jutro – czyli w piątek, 15 maja, w godzinach 9.00-11.00 - odbędzie się trzecia tura wyborów.

Zgodnie z zapisami Instrukcji Wyborczej, do trzeciej tury przechodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Liczba kandydatów w trzeciej turze jest o połowę większa od liczby nieobsadzonych mandatów. W przypadku otrzymania ułamkowej liczby, zaokrągla się ją w górę. Ponadto, jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, wchodzą oni do kolejnej tury.

Zgodnie z tymi  zasadami, w drugiej turze głosowania mamy obecnie 11 kandydatów w grupie A oraz 2 kandydatów w grupie B, spośród których należy dokonać wyboru. Lista kandydatów w załączeniu.

Zatem jutro, w godzinach 9.00-11.00, głosujemy wskazując nie więcej niż 7 (spośród 11) kandydatów w grupie A i nie więcej niż 1 (spośród 2) kandydatów w grupie B.

Jeśli jutrzejsza, trzecia tura wyborów nadal nie przyniesie rozstrzygnięcia, przewidywana jest czwarta tura wyborów – odbędzie się ona również jutro czyli w piątek, 15 maja, w godzinach 13.00-15.00. Dlatego proszę o śledzenie jutrzejszych komunikatów, abyśmy mogli z sukcesem zakończyć procedurę wyborczą.

Jan Zielkiewicz, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Załączone pliki