Wyniki pierwszej tury wyborów przedstawicieli w Senacie PG

Szanowni Państwo!

Wyniki pierwszej tury są nierozstrzygnięte, tzn. nikt nie uzyskał ponad połowy ważnie oddanych głosów. Zgodnie z zapisami Instrukcji Wyborczej, do drugiej tury przechodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Liczba kandydatów w drugiej turze jest równa podwojonej liczbie nieobsadzonych mandatów – wynosi więc ona obecnie: czterech kandydatów w grupie A oraz dwóch kandydatów w grupie B. Lista kandydatów w załączeniu. Tym samym jutro czeka nas kolejna, druga tura wyborów. Rozpocznie się ona o godzinie 9.00 i potrwa do godziny 11.00.

Jeśli w drugiej turze nadal nie uda się wyłonić wszystkich przedstawicieli, wówczas trzecia tura planowana jest również w dniu jutrzejszym, w godzinach 13.00-15.00. Dlatego proszę o śledzenie (w dniu jutrzejszym) kolejnych komunikatów.

Jan Zielkiewicz, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Załączone pliki