Wyniki pierwszej tury wyborów uzupełniających do Rady dyscypliny

Szanowni Państwo!

Dzisiejsza, pierwsza tura wyborów uzupełniających w grupie pracowniczej A nie przyniosła żadnego rozstrzygnięcia – nikt ze zgłoszonych kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów. Konieczne jest więc przeprowadzenie drugiej tury głosowania.

Zgodnie z zapisami Instrukcji Wyborczej, do drugiej tury przechodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Liczba kandydatów w drugiej turze jest dwukrotnie większa od liczby nieobsadzonych mandatów. W przypadku otrzymania ułamkowej liczby, zaokrągla się ją w górę. Ponadto, jeśli zaś dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, wchodzą oni do kolejnej tury wyborów – taka właśnie sytuacja miała miejsce obecnie.

Zgodnie z tymi  zasadami, w drugiej turze głosowania mamy obecnie 9 kandydatów, spośród których należy dokonać wyboru – nadal wskazujemy nie więcej niż cztery nazwiska. Lista kandydatów w załączeniu.

Jutro (czwartek, 21 maja) głosowanie jak zwykle w godzinach od 9.00 do 11.00.

Jeśli jutrzejsza, druga tura wyborów nadal nie przyniesie rozstrzygnięcia, w piątek, 22 maja, przewidywana jest trzecia i – jeśli będzie taka potrzeba – również czwarta tura wyborów.

 

Jan Zielkiewicz, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Załączone pliki