Mapę z numerami budynków można znaleźć na stronie http://kampus.pg.edu.pl
Krzysztof Sobczyński Dyrektor Administracyjny
Główny specjalista

inż. Krzysztof Sobczyński

Tel: 58 347 27 40
Fax: 58 347 26 94
krzysztof.sobczynski@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 117

Agnieszka Tracz

Pełnomocnik Dziekana
ds. Planowania i Sprawozdawczości
Starszy specjalista
mgr Agnieszka Tracz

Tel: 58 348 62 12
agnieszka.tracz@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 314a

 


Pion Techniczno - Administracyjny:

 

Specjalista
dr inż. Żaneta Bargańska
(Obsługa administracyjna spraw naukowych)

Tel: 58 347 62 49
zaneta.barganska@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 314

Biuro Wydziału

  Starszy Specjalista
mgr Anna Jarząbek

Tel: 58 347 25 58
Fax: 58 347 26 94
biuro@chem.pg.gda.pl
anna.jarzabek@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 116

  Samodzielny referent administracyjny
lic. Ewa Jarząbek

Tel: 58 347 27 40
Fax: 58 347 26 94
biuro@chem.pg.gda.pl
ewa.flatau@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 116

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Karina Tracz

Kierownik Działu
Ekonomiczno-Finansowego
mgr Karina Tracz
(Granty NCBR, Umowna Działalność Badawcza - BZ)

Tel: 58 347 23 73
Fax. 58 348 60 79
karina.tracz@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 313

Danuta Marchlik

Specjalista
Danuta Marchlik
(Działalność Statutowa, delegacje zagraniczne)

Tel: 58 347 27 59
danuta.marchlik@pg.edu.pl
finanse@chem.pg.gda.pl

Budynek 6 pok. 314

 

Specjalista
Ewa Pacocha
(Granty NCBR, NCN, MNiSzW)

Tel: 58 348 62 11
ewa.pacocha@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 314

Dorota Obst

Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Dorota Obst
(Dydaktyka, Konferencje, Studia Podyplomowe, Kursy)

Tel: 58 348 62 30
dorota.obst@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 314

Sebastian Regliński

Specjalista
mgr Sebastian Regliński
(Granty NCBR, delegacje krajowe)

Tel: 58 348 62 50
sebastian.reglinski@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 314

Beata Knitter

Specjalista
Beata Knitter
(Koszty Wydziałowe, Fundusz Rozwoju, umowy cywilno - prawne)

Tel: 58 347 27 97
beata.knitter@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 314

Sekcja ds. Aparatury i Zamówień Publicznych

  Kierownik
mgr Sławomir Malinowski

Tel: 58 348 62 46
Mobile: 517 849 326
slawomir.malinowski@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 311

  Starszy referent
Elżbieta Podsiadło

Tel: 58 347 15 83
elzbieta.podsiadlo@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 312

  Samodzielny referent
dr inż. Ilona Demkowska

Tel: 58 347 15 69
ilona.demkowska@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 311

  Referent administracyjny
mgr Mateusz Theis

Tel: 58 347 15 85
Fax. 58 348 60 79
mateusz.theis@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 312

  Samodzielny referent
mgr Sławomir Murawski

Tel: 58 347 15 85
slawomir.murawski@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 312

Administrator Wydziału Chemicznego

  Specjalista
inż. Józef Stępniewski

Tel: 58 347 28 24 (A021)
Tel: 58 347 23 81 (Portiernia A)
jozef.stepniewski@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 021

Sekcja Gospodarki Materiałowo-Magazynowej

  Kierownik
Stanisław Kaczmarski

Tel: 58 347 14 83 (A313)
Tel: 58 347 26 38 (Mag. WCh)
Tel: 58 347 12 23
(Mag. ul. Sobieskiego)
stanislaw.kaczmarski@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 313

  Starszy technik
Henryk Gorzeń

Mobile: 608 008 080
henryk.gorzen@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 308a

  Samodzielny referent
Jan Pokojnikow

Tel: 58 347 26 38 (Mag. WCh.)
Tel: 58 347 12 23
(Mag. ul. Sobieskiego)
jan.pokojnikow@pg.edu.pl

Magazyn WCh, bud. 8

  Referent techniczny
Wojciech Markowski

Tel: 58 347 22 51
Mobile: 571 206 263

Budynek 6 pok. 23

Serwis Komputerowy

  Specjalista inżynieryjno-techniczny
Karol Pałczyński

Tel: 58 347 15 94
Mobile: 666 091 076
karol.palczynski@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 308

  Specjalista inżynieryjno-techniczny
Sebastian Kowalski

Tel: 58 347 15 94
Mobile: 571 206 267
sebastian.kowalski@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 308

Administrator Sieci Komputerowej

  dr inż. Mariusz Krawczyk

Tel: 58 347 28 88
Mobile: 666 091 075
mariusz.krawczyk@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 304, 321a

Hala Technologiczna, bud. 5

  inż. Wiesław Szyrszyng

Tel: 58 347 11 66
Tel: 58 347 13 92

Budynek 5 pom. 08 (warsztat)

  Starszy technik
Krikor Duwadżijan

Tel: 58 347 13 92

Budynek 5, pom. 08 (warsztat)

  Starszy technik
Zbigniew Hewelt

Tel: 58 347 13 92

Budynek 5, pom. 08 (warsztat)

  Specjalista inżynieryjno-techniczny
inż. Piotr Richert

Tel: 58 347 25 10
Tel: 58 347 13 92
piotr.richert@pg.edu.pl

Budynek 5, pom. 06a (Kierownik)

Pracownicy obsługi

  Samodzielny referent techniczny
Iwona Zwolińska

Tel: 58 347 22 51
Mobile: 664 164 499
iwona.zwolinska@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 23

  Portiernia WCh A

Tel: 58 347 23 81
Mobile: 664 166 275

Budynek 6

   Portiernia WCh B

Tel: 58 347 23 55

Budynek 7

   Portiernia WCh C

Tel: 58 347 12 92
Mobile: 664 164 489

Budynek 5

Pełnomocnik Dziekana ds. Gospodarki Odpadami oraz Substancjami Niebezpiecznymi
Pełnomocnik Rektora PG ds. odpadów i odczynników

  Specjalista
mgr inż. Łukasz Katlewicz

Tel: 58 347 28 35
Mobile: 797 306 041
lukasz.katlewicz@pg.edu.pl

Budynek 6 pok. 34