Pełnomocnicy Dziekana Pełnomocnicy Dziekana

 • mgr Agnieszka Tracz - Pełnomocnik Dziekana ds. Planowania i Sprawozdawczości
 • dr inż. Łukasz Ponikiewski – pełnomocnik Dziekana ds. ECTS
 • dr inż. Michał Strankowski – pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
 • mgr inż. Łukasz Katlewicz – pełnomocnik Dziekana ds. Gospodarki Odpadami Chemicznymi oraz Substancjami Niebezpiecznymi
 • dr hab. inż. Marek Lieder – pełnomocnik Dziekana ds. Programu SYGOS
 • dr inż. Łukasz Marcinkowski - pełnomocnik Dziekana ds. Bałtyckiego Festiwalu Nauki
 • prof. dr hab. inż. Ewa Klugmann-Radziemska - pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy i Rozwoju
 • prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka, prof. nadzw. PG - pełnomocnik Dziekana ds. EMQAL
 • dr chab. inż. Jacek Gębicki – pełnomocnik Dziekana ds. programu ERASMUS+ (studenci wyjeżdżający)
 • dr inż. Błażej Kudłak – pełnomocnik Dziekana ds. programu ERASMUS+ (studenci przyjeżdżający)
 • dr hab. inż. Andrzej Miszczyk - pełnomocnik Dziekana ds. CDIO
 • dr hab. inż. Joanna Krakowiak - pełnomocnik Dziekana ds. e-learningu
 • dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk - pełnomocnik Dziekana ds. Absolwentów i kontaktów ze Stowarzyszeniem Absolwentów
 • dr inż. Donata Konopacka-Łyskawa - pełnomocnik Dziekana ds. PRK
 • dr hab inż. Christian Jungnickel, prof. nadzw. PG - pełnomocnik Dziekana ds. Internacjonalizacji Wydziału