Audytorium Chemiczne Audytorium Chemiczne

Typ

Przyłącza

Proporcje obrazu

Uwagi

Główny rzutnik multimedialny

VGA, HDMI, Mini Jack

16:9

Kabel HDMI we własnym zakresie.

Możliwość odtwarzania dźwięku.

Możliwość użycia równocześnie z rzutnikiem pomocniczym.

Pomocniczy rzutnik multimedialny

VGA, HDMI, Mini Jack

4:3

Kabel HDMI we własnym zakresie.

Możliwość odtwarzania dźwięku.

Możliwość użycia równocześnie z rzutnikiem głównym.

Nagłośnienie

   

1x bezprzewodowy mikrofon w szafce.

Analogowy rzutnik pisma