Chemia A 27 Chemia A 27

Typ

Przyłącza

Proporcje obrazu

Uwagi

Rzutnik multimedialny

VGA, HDMI

16:9

Należy pobrać pilota z portierni.