Chemia B 19 Chemia B 19

Typ

Przyłącza

Proporcje obrazu

Uwagi

Rzutnik multimedialny

VGA, HDMI

4:3

Należy pobrać pilota z portierni.