Chemia B 211 Chemia B 211

Typ

Przyłącza

Proporcje obrazu

Uwagi

Rzutnik multimedialny

VGA, HDMI

16:9

Należy pobrać pilota z portierni.