Chemia B 306 Chemia B 306

Typ

Przyłącza

Proporcje obrazu

Uwagi

Rzutnik multimedialny

VGA, HDMI

16:9

Należy pobrać pilota z portierni.