Gmach Główny 211 Gmach Główny 211

Typ

Przyłącza

Proporcje obrazu

Uwagi

Rzutnik multimedialny

VGA, HDMI

16:9