Konkurs fotograficzny „Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej”

Dziekan Wydziału Chemicznego ogłasza konkurs fotograficzny pn. „Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej”.

Tematem prac konkursowych mogą być budynki Wydziału Chemicznego oraz  infrastruktura naukowo-badawcza (laboratoria, aparatura), ze szczególnym uwzględnieniem detali architektonicznych zabytkowych budynków i ich wyposażenia.

Konkurs skierowany jest do pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej i trwa od dnia 01.12.2019r. do 31.01.2020r.

Przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody, których całkowita wartość to 5000 zł.

Nadesłane prace będą poddane ocenie jury w składzie: Maciej Kosycarz – przewodniczący, pozostali członkowie: Barbara Jacaszek, Lucyna Nyka, Jan Buczkowski, Ewa Klugmann-Radziemska. Jury przyzna trzy nagrody główne:

  • I nagroda: 2500 zł
  • II nagroda: 1500 zł
  • III nagroda: 1000 zł

oraz wyróżnienia – nagrody rzeczowe.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w albumie oraz na wystawie, która będzie prezentowana w budynkach Politechniki Gdańskiej.

Dokumenty do pobrania:

Informacje o autorze
Karta zgłoszenia
Regulamin konkursu
RODO

Zmiana terminu posiedzenia komisji konkursowej

Zakończyliśmy przyjmowanie prac, zgłoszonych na Konkurs fotograficzny „Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej”. Wpłynęło 12 zgłoszeń. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie konkursem.

Jednocześnie informujemy, że termin posiedzenia komisji konkursowej został - z przyczyn od nas niezależnych - przesunięty do końca lutego 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu dzisiejszym (28.02.2020r.) odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu fotograficznego pn. "Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej"

Członkowie Kapituły zapoznali się z 12 przesłanymi na adres Biura Wydziału Chemicznego pracami konkursowymi.

Komisja wybrała do publikacji w albumie i na wystawie 40 zdjęć i przyznała nagrody główne konkursu:

I miejsce (2500 zł) – Katarzyna Bobkowska, studentka – za zestaw fotografii wnętrz

II miejsce (1500 zł) – Krzysztof Gojowy, student – za zdjęcia szkła laboratoryjnego

III miejsce (1000 zł) – Maciej Fabich, student – za zdjęcia architektury Wydziału

 

oraz 7 wyróżnień – nagrody finansowe przyznane przez Dziekana Wydziału Chemicznego:

- Sebastian Paweł Wolski, student

- Łukasz Bogucki, student

- Zuzanna Koziara, studentka

- Małgorzata Borecka, pracownik PG,

w tym 3 wyróżnienia specjalne:

- Łukasz Katlewicz, pracownik PG

- Paweł Jacewicz, pracownik PG

- Jerzy Buszke, pracownik PG.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!