Specjalizacja “InterApplied Chemistry”

Tytuł zawodowy: inżynier ze specjalizacją „InterApplied Chemistry”

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Język: angielski

Punkty ECTS: 28

Opis programu

“InterApplied Chemistry Program” jest dodatkową specjalizacją dla ambitnych studentów, pragnących zdobyć nowe umiejętności. „InterApplied Chemistry” jest interdyscyplinarnym i międzynarodowym programem dla studentów Wydziału Chemicznego, niezależnie od kierunku studiów – biotechnologii, chemii, technologii chemicznej, zielonych technologii i monitoringu. Specjalizacja daje  unikalną możliwość wspólnej pracy ze studentami reprezentującymi różne dziedziny nauk chemicznych, aby wspólnie rozwiązywać często spotykane problemy. W ten sposób studenci zdobędą doświadczenie niezbędne do pracy w międzynarodowych zespołach, pracujących w interdyscyplinarnych obszarach, na wzór zespołów naukowych. Program specjalizacji składa się z jednego dodatkowego przedmiotu na semestr. Wszystkie przedmioty będą prowadzone przez zagranicznych specjalistów.

Wymagania wstępne

Student musi być uczestnikiem jednego ze stacjonarnych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Chemicznym.

Możliwości rozwoju kariery

Specjalizacja kierowana jest do studentów, którzy planują rozwijać swoją karierę  w zakresie badań naukowych lub pracy w międzynarodowych firmach. Specjalizacja ma zapewnić możliwości korzystania i dzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami na poziomie międzynarodowym. Specjalizacja ma za zadanie przygotować studentów do pracy w międzynarodowych zespołach badawczych. 

Logo

Prezentacja specjalizacji

Dokumenty
Wyświetlanie 2 rezultatów.