Sukces naszej koleżanki p. dr hab. inż. Moniki Wilamowskiej-Zawłockiej Pierwsze posiedzenie Rady Dyscypliny Wydziału Chemicznego Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena

Galeria

Galeria

Wyróżnienia

Wyróżnienia

Aktualności
Obrony prac doktorskich
Seminaria Wydziałowe

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.