W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych wyniki pomiarów instrumentalnych są podstawowym, wymaganym przez wszystkie środowiska i redakcje naukowe sposobem określania struktury nowosyntetyzowanych materiałów lub fragmentów układów biologicznych. Znacząca część aparatury, która weszła w skład wyposażenia Pracowni Badań Strukturalnych, stanowi zespół podstawowych technik badawczych, dostarczających wiedzy o budowie związków chemicznych zarówno w roztworze jak i ciele stałym. Są to:

  • Spektrometry NMR
  • Spektrometry mas
  • Rentgenowski dyfraktometr monokrystaliczny

Zadaniem tych instrumentów obsługiwanych przez wykwalifikowanych operatorów jest dostarczanie zbioru danych pozwalających na określenie trójwymiarowej struktury identyfikowanego związku chemicznego.

W swojej ofercie PBS dysponują nowatorską techniką pozwalającą na obrazowanie nie tylko cząsteczek, ale też żyjących komórek i badania oddziaływania względnie prostych cząsteczek z fragmentami struktur komórkowych. W skład PBS wchodzi pracownia mikroskopowa wyposażona w:

  • Mikroskopy fluoroscencyjne

We współczesnych badaniach strukturalnych niezbędną techniką jest również modelowanie molekularne, które pozwala na ustalanie struktur makrozwiązków (zwłaszcza białek i ich kompleksów) in silico. Modelowanie molekularne pozwala na wspomożenie metod eksperymentalnych przy interpretacji wyników oraz pozwala przewidywać struktury związków, dla których eksperyment jest niemożliwy albo trudno dostępny. Dlatego też w skład PBS wchodzi:

  • Pracownia modelowania molekularnego

Pracownia ta korzysta z profesjonalnego oprogramowania do modelowania molekularnego pozwalającego określać struktury biopolimerów jak również nanostruktury kompleksów i powierzchni nieorganicznych.

Nadrzędnym celem, który przyświeca działaniom Pracowni Badań Strukturalnych jest wydajne wykorzystanie posiadanej aparatury do wykonywania wysokiej jakości badań naukowych oraz dostarczanie wysokiej jakości badań eksperckich otoczeniu gospodarczemu. Chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców pomiarów, zwiększać możliwości rozwoju naukowego poprzez realizację wspólnych projektów oraz podnosić rozpoznawalności zarówno Wydziału Chemicznego jak i całej Uczelni w środowisku naukowym i gospodarczym.