Pracownia Mikroskopowa | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownia Mikroskopowa

Oferta

Pracownia oferuje możliwość wykonania i zdokumentowania obserwacji mikroskopowych komórek i struktur wewnątrzkomórkowych wybarwionych znacznikami fluorescencyjnymi.

 

Wyposażenie pracowni

Skanujący laserowy mikroskop konfokalny ZEISS LSM 800 wykorzystuje wiązkę lasera jako źródło światła. Umożliwia dokonywanie tzw. przekrojów optycznych preparatu w osi Z (tzw. Z-stack). Ponadto, wyposażony jest w detektor AiryScan, który znacznie zwiększa rozdzielczość obrazu w 3D. Mikroskop ten pozwala na jednoczesne obserwowanie kilku znaczników w jednym preparacie oraz prowadzenie badań dotyczących kolokalizacji sygnałów z możliwością eksportu wykresu i danych liczbowych. Umożliwia obrazowanie preparatów utrwalonych jak i przyżyciowych, dzięki komorze inkubacyjnej z regulacją temperatury, atmosfery CO2 oraz poziomu O2.

Odwrócony mikroskop fluorescencyjny Olympus IX83 wyposażony jest w komorę inkubacyjną z regulacją temperatury, atmosfery CO2 oraz poziomu O2, co pozwala na długotrwałą obserwację zmian zachodzących w żywych komórkach. Mikroskop ten znajduje zastosowanie w obrazowaniu komórek w czasie rzeczywistym, w zakresie mikroskopii fluorescencyjnej, kontrastowo-fazowej oraz świetlnej.

Mikroskop fluorescencyjny Olympus BX60 wyposażony jest w oświetlacz fluorescencyjny, lampę rtęciową oraz pryzmat Nomarskiego/DIC do światła przechodzącego. Posiada obiektywy: 4×, 10×, 20×, 40× i 100×, a filtry fluorescencyjne obejmują DAPI, FITC i rodaminę. Mikroskop ten znajduje szerokie zastosowanie w obrazowaniu preparatów w świetle fluorescencyjnym oraz przechodzącym.

 

Zasady korzystania / współpracy

Samodzielny dostęp do aparatury mają jedynie przeszkoleni użytkownicy. W innym przypadku, przebywanie w laboratorium możliwe jest tylko w obecności operatora. Możliwe jest wykonanie obserwacji i ich rejestracja, odpłatnie lub w ramach współpracy naukowej.

Cennik

 

Kontakt

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem eksperymentów i ustaleniem zasad współpracy proszone są o zgłaszanie się mailowo do opiekuna naukowego pracowni, dr Natalii Maciejewskiej – natalia.maciejewska@pg.edu.plMail proszę również przesłać do wiadomości na adres elzbieta.szyc@pg.edu.pl.