Oferta

Pracownia oferuje pomiar / zbieranie widm mas dla pojedynczych substancji oraz ich mieszanin (po uprzednim rozdzieleniu odpowiednią techniką). Identyfikacjaę substancji na podstawie widm mas. Analizę ilościową.

 

Wyposażenie pracowni

Pracownia Spektrometrii Mas wyposażona jest aparaturę umożliwiającą pomiar/zbieranie widm mas dla wielu rodzajów substancji. Zarówno lotnych, średniolotnych jak i nielotnych.

W przypadku próbek substancji lotnych, nadających się do analizy metodą chromatografii gazowej, możliwy jest pomiar widm mas ze standardową rozdzielczością (~1000) i jonizacją w trybie EI (electron impact) oraz CI (chemical ionization).

Dla próbek substancji średnio- i trudnolotnych, odpowiednich dla analizy techniką chromatografii cieczowej, pomiar widm może być wykonany ze standardową rozdzielczością (~1000) oraz w trybie wysokiej rozdzielczości (~20000) z jonizacją w trybie ESI (electrospray ionozation) oraz APCI (atmospheric pressure chemical ionization).

Pracownia dysponuje następującą aparaturą:

  • system GC-MS Agilent 5877A
  • system GC-MS/MS Shimadzu TQ8050
  • system LC-MS/MS Agilent 1200 Series & Ultivo LC/TQ
  • system LC-MS/MS Shimadzu Nexera X2
  • system LC-MS/MS AB Sciex QTrap 4000
  • wysokorozdzielczy system LC-QTOF-MS Agilent 1290 Infinity 6540 Q-TOF
  • wysokorozdzielczy system LC-IM-QTOF-MS Agilent 6560

 

Zasady korzystania / współpracy

Samodzielny dostęp do spektrometrów mają jedynie przeszkoleni użytkownicy. W innym przypadku przebywanie w laboratorium możliwe jest tylko w obecności operatora. Możliwe jest wykonanie i uzyskanie wyłącznie danych pomiarowych (tylko odpłatnie) lub kompletnej interpretacji danych pomiarowych (odpłatnie lub w ramach współpracy naukowej).

Cennik

 

Kontakt

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem pomiarów i ustaleniem zasad współpracy proszone są o zgłaszanie się mailowo do przeszkolonych pracowników wymienionych jako osoby do kontaktu. Mail proszę również przesłać do wiadomości na adres elzbieta.szyc@pg.edu.pl:

Osoby do kontaktu:

prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała – bozena.zabiegala@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik – wasia@pg.edu.pl
dr hab. inż. Mariusz Marć – mariusz.marc@pg.edu.pl
dr inż. Paweł Kubica – pawkubic@pg.edu.pl