Wydział Chemiczny PG

O Wydziale

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zlokalizowany jest na terenie uczelni, w województwie pomorskim, powiat gdański, gmina Gdańsk, miasto Gdańsk. Siedziba Politechniki Gdańskiej znajduje się przy ulicy Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku.

Na infrastrukturę naukowo-dydaktyczną Wydziału Chemicznego składają się cztery wolnostojące budynki mieszczące pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria badawcze i lokale administracyjne oraz budynek, w którym mieści się magazyn. Wszystkie budynki zlokalizowane są na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej, przy czym budynki: Stara Chemia (Chemia A), Chemia B i Chemia C oraz magazyn tworzą zwarty kompleks w jego południowo-wschodniej części, natomiast budynek Chemii D jest od tego kompleksu oddalony o około 200 m. Obiekty są odpowiednio chronione: teren campusu jest ogrodzony, działa system całodobowej ochrony zewnętrznej i wewnętrznej oraz monitoringu elektronicznego.

Bazę dydaktyczną Wydziału stanowią: 2 sale audytoryjne na 135 miejsc każda, sala wykładowa na 112 miejsc, 2 sale audytoryjne na 50 miejsc każda, 12 sal wykładowych różnej wielkości, 124 sale ćwiczeniowe i seminaryjne oraz liczne laboratoria. W audytoriach i salach wykładowych posiadamy nowoczesny sprzęt multimedialny. Cały teren kampusu pokryty jest siecią Wi-Fi Eduroam dostępną dla wszystkich pracowników i studentów.

Przez ponad siedemdziesiąt pięć lat kształcenia w języku polskim w zakresie chemii, technologii i biotechnologii mury naszego Wydziału Chemicznego opuściły już tysiące absolwentów. Są oni zatrudnieni zarówno w przemyśle, jak i laboratoriach, czy też szkołach i jednostkach administracji publicznej, tak w kraju, jak i za granicą. Z uznaniem śledzimy ich kariery.

Kierujemy się mottem Uczelni: Historia mądrością – przyszłość wyzwaniem, dlatego czerpiemy wiedzę i doświadczenie z bardzo bogatej tradycji patrząc odważnie na wymagania zmieniającego się otoczenia i odpowiadając na nowe wyzwania. Próbujemy wychodzić naprzeciw wymaganiom kolejnych dekad. A są one coraz większe...

Stale wzbogacamy naszą ofertę dydaktyczną wsłuchując się w młodzieńcze zainteresowania oraz nieustannie poszerzamy zakres prowadzonych badań naukowych, włączając się aktywnie w życie naszej społeczności pomorskiej. Współpracę z przemysłem traktujemy priorytetowo, dlatego pewne umiejętności i kompetencje nabywane podczas studiów na Wydziale Chemicznym PG pozwalają naszym absolwentom coraz lepiej radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami na rynku pracy. 

Ofertę edukacyjną opracowaną i realizowaną na Wydziale Chemicznym PG kierujemy do młodych Gdańszczan, Gdynian i Sopocian, ale zapraszamy także młodzież z innych regionów kraju. Dajemy im pokoje w domach studenckich, ale oferta mieszkaniowa w Trójmieście jest bardzo duża, każdy może znaleźć tutaj swój kąt.

Nierozłączność nauki i nauczania oraz misja Politechniki Wielu Pokoleń – PG jest pierwszą na Pomorzu uczelnią z ofertą bezpłatnych, praktycznych zajęć edukacyjnych dla osób w różnym wieku – zapewnia dostęp do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia – od kształcenia na poziomie inżynierskim, magisterskim i doktorskim, w tym doktorat wdrożeniowy – do udziału w badaniach naukowych oraz grantach i projektach realizowanych na Wydziale Chemicznym PG. Misja Wydziału Chemicznego PG jest ściśle związana z misją Politechniki Gdańskiej – uczelni badawczej.

Badania naukowe prowadzimy na wysokim poziomie krajowym i międzynarodowym. Nasza jednostka naukowa została doceniona otrzymując aż dwie kategorie A+ podczas ostatniej parametryzacji. Kategorie A+ otrzymaliśmy w obu prowadzonych dziedzinach na Wydziale Chemicznym, tj. w dziedzinie nauki chemiczne oraz inżynieria chemiczna.

Posiadamy pełne uprawnienia akademickie w zakresie nadawania stopni i tytułów naukowych w zakresie: nauki ścisłe i przyrodnicze – nauki chemiczne oraz nauki inżynieryjno-techniczne – inżynieria chemiczna.

Opracowując strategię, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej realizuje cele określone w dokumentach państwowych dotyczących strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Każdemu podarować możemy czyste powietrze wolne od smogu i piękny widok na morze – okno na świat. Bliskość natury i zachwycające krajobrazy są idealnym dopełnieniem marzeń o dobrym wykształceniu i wiedzy.

Szczegółowe informacje o działalności Wydziału można znaleźć na naszych podstronach.