Pracownicy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy

Aktualności

 • 2024-04-17

  Program L’Oréal-UNESCO For women in science (Dla Kobiet i Nauki)

  Program ten ma na celu promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji badań, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. W Polsce program prowadzony jest od 2001 roku. Organizatorem jest L’Oréal Polska wraz z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Polską Akademią Nauk oraz UN Global Compact...

 • 2024-03-25

  AGATHONY – gala wręczenia nagród dla wybitnych pracowników Wydziału

  AGATHONY – gala wręczenia nagród dla wybitnych pracowników Wydziału Chemicznego 22.03.2024 odbyła się uroczystość AGATHONY, poświęcona nagrodzeniu osób zasłużonych dla Wydziału Chemicznego. Galę poprowadzili: Dziekan Wydziału Chemicznego Agata Kot-Wasik oraz Prodziekan ds. Nauki Marek Tobiszewski i Urszula Kampowska w roli konferansjerów. „Jedyny sposób, by...

 • 2024-03-06

  Oxygenium Supporting Open Acess Publications

  Program Oxygenium Supporting Open Access Publications stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni w ramach Działania I.4 (Działania na rzecz zwiększenia liczby publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach). Środki w programie będą przeznaczone na finansowanie opłat za publikację artykułów w...

 • 2024-02-23

  Ogłoszono Konkursy Komitetu Chemii Analitycznej PAN

  Wnioski o Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk można składać w trzech różnych kategoriach: najlepsze doktoraty w zakresie chemii analitycznej; wnioski mogą dotyczyć wyłącznie prac obronionych w okresie 2 lat przed ogłoszeniem Konkursu; prace do nagrody mogą zgłaszać członkowie Komitetu Chemii Analitycznej PAN, promotorzy, recenzenci pracy,...

 • 2024-02-20

  Nowa książka pt. „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. Związki organiczne”

  Ukazała się nowa książka profesora Aleksandra Kołodziejczyka: Kołodziejczyk A., Kołodziejczyk A., „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. T. 2. Związki organiczne” (rok wydania 2023, liczba stron 950, ISBN 978-83-7789-715-7). Jest to kontynuacja wydanej w roku 2019 książki Aleksander Kołodziejczyk „Substancje Groźne Niebezpieczne i Pożyteczne” Tom 1, liczba...

 • 2024-02-02

  Dr inż. Paweł Wityk laureatem Programu im. Mieczysława Bekkera Bekker NAWA

  Program Bekker NAWA to aktywne wsparcie dla mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Dr inż. Paweł Wityk jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Wydziału...

 • 2024-01-25

  Ogłoszono XVIII konkurs dla młodych doktorów o Nagrodę im. A. Rojszczaka

  Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz osiemnasty ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, tragicznie zmarłego znakomitego filozofa, jednego ze swoich założycieli i głównych animatorów.  Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5 tys. zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich...

 • 2024-01-22

  Misja NASA ASIA-AQ

  Dr inż. Wojciech Wojnowski z Katedry Chemii Analitycznej bierze udział w misji NASA ASIA-AQ (Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality). Celem misji jest badanie jakości powietrza nad metropoliami Azji wschodniej i południowo-wschodniej. Zadaniem dr. Wojnowskiego będzie monitorowanie stężenia LZO i WWA w troposferze. Będzie obsługiwał specjalnie w tym celu...