Pracownicy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy
Wydział Chemiczny PG po zmroku

Wydział Chemiczny dba o odpowiedni dobór kadry, gwarantujący wysoki poziom badań naukowych i procesu dydaktycznego.

Wysokie kwalifikacje i dbałość o stały rozwój kadry stanowią gwarancję stworzenia kompetentnych zespołów, realizujących strategię rozwoju Wydziału i uczelni. Zasady zatrudniania są przedmiotem odpowiednich uregulowań na szczeblu uczelnianym, w formie uchwał Senatu, zarządzeń rektora oraz regulaminów.

Wydział Chemiczny zatrudnia łącznie 283 osoby na różnych stanowiskach, w tym: 178 nauczycieli akademickich, wśród których znajduje się 25 profesorów tytularnych, 63 doktorów habilitowanych, 80 doktorów i 10 magistrów oraz 105 pracowników obsługi administracyjno-technicznej.

 • 2022-03-31

  Komunikat ws. noszenia maseczek na terenie kampusu

  Opublikowane zostało zarządzenie rektora PG znoszące obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie kampusu. Jednocześnie zachęca się członków społeczności akademickiej do dalszego korzystania z maseczek w trosce o zdrowie. Zgodnie z zarządzeniem rektora Politechniki Gdańskiej nr 23/2022 studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, osoby zatrudnione na uczelni oraz inne...

 • 2022-01-24

  Zajęcia na PG

  Szanowni Państwo, informujemy, że Władze naszej Uczelni na razie nie przewidują zmian w formie nauczania. Wszystkie duże wykłady prowadzone są zdalnie, natomiast ćwiczenia, seminaria i laboratoria oraz projekty prowadzone są w miarę możliwości stacjonarnie. Jednakże ze względu na rosnącą liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w przypadku zakażenia w danej grupie studenckiej...

 • 2020-10-09

  Wytyczne dla pracowników Wydziału dotyczące postępowania w przypadkach związanych z objawami COVID-19

  W wypadku zaobserwowania u siebie objawów COVID-19 należy: powiadomić przełożonego telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i szczegółowo stosować się do  wytycznych (tel. 222-500-115) W wypadku uzyskania informacji o kontakcie z osobą chorą na COVID-19  należy: powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i szczegółowo stosować...