Zrównoważony Rozwój

w gospodarce substancjami, preparatami i odpadami niebezpiecznymi

Odpady niebezpieczne

 

Światowy ranking uniwersytetów

Politechnika Gdańska bierze udział w Światowym Rankingu Uniwersytetów, stale podnosząc swoją pozycję mimo wzrostu liczby uczestniczących uczelni.

Więcej informacji