Oferta edukacyjna | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Oferta edukacyjna
Praca w dygestorium

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej?

Życiowe wybory, a takim jest wybór kierunku studiów, mają zwykle długofalowe konsekwencje. Dlatego, drodzy Kandydaci, zachęcamy Was do przemyślenia tej decyzji i jednocześnie podsuwamy garść argumentów do rozważenia.

Kluczowe są Wasze zainteresowania, gdyż trudno będzie się zmusić do studiowania treści, które nie są jednocześnie pasją.

Drugą wartością jest wybór prestiżowej uczelni, a taką z pewnością jest Politechnika Gdańska. Wydział Chemiczny, bazując na ponad stuletniej tradycji, jest miejscem, w którym rozwija się nowoczesne technologie i korzysta z nowoczesnego sprzętu.

Kategoria naukowa A+, przyznana w toku ewaluacji jednostek naukowych, świadczy o wysokim poziomie prowadzonych na Wydziale Chemicznym badań, w których uczestniczą studenci wszystkich stopni kształcenia.

I wreszcie argument niebagatelny: możliwość wykonywania w przyszłości satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy, którą potwierdzają wyniki prowadzonych przez naszą uczelnię badań losów absolwentów.

Zapraszamy na Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej! Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale zapewniamy, że warto!


To wszystko za mało?

Zajrzyj na nasz wirtualny dzień otwarty!

Wejdź