Studenci | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studenci

Aktualności

 • 2023-09-26

  Wspólne otwarcie roku akademickiego pomorskich uczelni

  To wyjątkowe wydarzenie w skali kraju, podkreślające rolę środowiska akademickiego w życiu miasta. Pochód środowiska akademickiego zainauguruje rok akademicki w Gdańsku. Kilkanaście pomorskich uczelni spotka się w ostatnią sobotę września o godzinie 10:00 przy Złotej Bramie. Akademicy przemaszerują Traktem Królewskim aż pod Dwór Artusa, gdzie odbędzie się oficjalna...

 • 2023-09-26

  Konkurs 3W: woda, wodór, węgiel. Przedłużony termin składania prac

  Kapituła konkursu wyznaczyła nowy termin składania prac: 30.09.2023 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie br. podczas gali Kongresu 3W w Warszawie. Weź udział w II edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i inżynierską o tematyce wody, wodoru i węgla i wygraj nagrodę główną! Dziennik Gazeta Prawna oraz Bank...

 • 2023-09-25

  Wyniki konkursu OPUS na studenta-stypendystę

  Laureatem konkursu ogłoszonego 22 sierpnia 2023 r. na stanowisko student-stypendysta w projekcie badawczym OPUS, realizowanym w ramach umowy UMO-2019/35/B/ST4/03559, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Jacek Czub, został p. Mikołaj Ławicki.

 • 2023-09-25

  Nabór wniosków w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych i programu RADIUM

  Indywidualne Studia Badawcze oraz program Radium stanowią element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.1. (Modyfikacja systemu kształcenia na I i II stopniu studiów). Uwaga Wniosek ISB i Radium należy...

 • 2023-09-21

  Godziny rektorskie 2.10.2023

  W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2023/2024 w dniu 2 października ustala się godziny rektorskie na Politechnice Gdańskiej od godz. 11:00 do godz. 13:00, które są godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

 • 2023-09-15

  Student-Stypendysta (KChN)

  Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student Wymagania: student studiów inżynierskich/magisterskich kierunku związanego z dyscypliną Nauki Chemiczne (Ch, TCh, IM, preferowany ze względu na charakter badań kierunek to Inżynieria Materiałowa) w okresie pobierania stypendium, zainteresowanie...

 • 2023-09-13

  Stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

  Od 1 do 25 października 2023 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024. Kto może otrzymać stypendium? Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się: znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze...

 • 2023-09-13

  XXXIII konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

  Uprzejmie informujemy, że w 2023 roku odbędzie się XXXIII Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych. Cel Konkursu Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego,...