Studenci | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Studenci

W godzinach przyjęć studentów mogą występować utrudnienia w połączeniu telefonicznym z pracownikami dziekanatu.

Szanowni Studenci,
W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie danego kierunku studiów. Bezpośredni kontakt jest niewskazany i może narażać zdrowie zarówno studenta jak i pracownika Dziekanatu

Aktualności

 • grafika tematyczna

  2021-06-18

  Magisterskie egzaminy dyplomowe

  Szanowni i drodzy Studenci, przypominam, że Studenci 3 semestru studiów II stopnia zobowiązani są do złożenia prac magisterskich wraz z odpowiednimi dokumentami do 30 września 2021. Egzaminy dyplomowe magisterskie odbywają się w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej. Informuję, że w tym roku akademickim „pierwsza tura” egzaminów dyplomowych...

 • Studentki

  2020-10-26

  Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich

  19 października 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponownie wprowadził ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenia doktorantów. W związku z tym legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności...