Studenci | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Studenci

Aktualności

 • 2023-09-25

  Nabór wniosków w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych i programu RADIUM

  Indywidualne Studia Badawcze oraz program Radium stanowią element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.1. (Modyfikacja systemu kształcenia na I i II stopniu studiów). Uwaga Wniosek ISB i Radium należy...

 • 2023-09-21

  Godziny rektorskie 2.10.2023

  W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2023/2024 w dniu 2 października ustala się godziny rektorskie na Politechnice Gdańskiej od godz. 11:00 do godz. 13:00, które są godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

 • 2023-09-15

  Student-Stypendysta (KChN)

  Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student Wymagania: student studiów inżynierskich/magisterskich kierunku związanego z dyscypliną Nauki Chemiczne (Ch, TCh, IM, preferowany ze względu na charakter badań kierunek to Inżynieria Materiałowa) w okresie pobierania stypendium, zainteresowanie...

 • 2023-09-13

  Stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

  Od 1 do 25 października 2023 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024. Kto może otrzymać stypendium? Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się: znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze...

 • 2023-09-13

  XXXIII konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

  Uprzejmie informujemy, że w 2023 roku odbędzie się XXXIII Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych. Cel Konkursu Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego,...

 • 2023-09-12

  Harmonogram rejestracji studentów

  Składanie wniosków o rejestrację oraz podań o niepełny program WYŁĄCZNIE mailowo na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za dany kierunek z konta politechnicznego (podania wysyłamy tylko 1 raz) - do 02.10.2023. Od 02.10.2023 wnioski należy składać wyłącznie przez eDokumenty Przyjmowanie podań do rektora o umorzenie lub częściowe umorzenie odpłatności z kompletną...

 • 2023-09-12

  Ważne wydarzenia dla nowych studentów zagranicznych

  Jesteś studentem zagranicznym i od października zaczynasz studia na Politechnice Gdańskiej? Koniecznie przeczytaj, jakie wydarzenia przygotowaliśmy dla Ciebie i Twoich kolegów oraz koleżanek, którzy również zaczynają swoją studencką przygodę w Gdańsku. Na początku każdego semestru akademickiego Dział Współpracy Międzynarodowej Politechniki Gdańskiej organizuje dla nowo...

 • 2023-09-08

  Perły nauki II

  „Perły nauki” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, które jest następcą „Diamentowego grantu”. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom (studiów I stopnia) lub studentom (po ukończeniu III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich) warunków rozwoju przez umożliwienie im...