Praktyki i staże | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Praktyki i staże

Etapy realizacji praktyk zawodowych:

 1. Wybór miejsca i czasu realizacji praktyki (realizuje student).
 2. Rejestracja praktyki w Wirtualnym Dziekanacie.
 3. Przygotowanie i podpisanie umowy (realizuje Dziekanat, pokój 5).
 4. Wydrukowanie karty praktyk zawodowych (wzór na stronie Wydziału oraz po zalogowaniu na Wirtualnym Dziekanacie).
 5. Uzyskanie potwierdzenia na karcie praktyki o odebraniu umowy.
 6. Dostarczenie do firmy umowy oraz zwrot podpisanej kopii do Dziekanatu.
 7. Realizacja praktyki zawodowej.
 8. Uzyskanie potwierdzenia o odbyciu praktyki, na karcie praktyk.
 9. Przygotowanie sprawozdania z praktyki.
 10. Przedstawienie sprawozdania Katedralnemu Opiekunowi Praktyk oraz uzyskanie potwierdzenia na karcie praktyk.
 11. Wysłanie (drogą elektroniczną) sprawozdania do Pełnomocnika Dziekana ds. Staży i Praktyk.
 12. Rozmowa z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Staży i Praktyk (należy przynieść kartę praktyki zawodowej).
 13. Uzyskanie zaliczenia praktyki zawodowej.
 14. Zwrot uzupełnionej Karty Praktyki do Dziekanatu, pokój 5

W celu uzyskania zaliczenia praktyki zawodowej należy przesłać sprawozdanie (drogą elektroniczną) do Pełnomocnika Dziekana ds. Staży i Praktyk oraz złożyć w Dziekanacie (p. nr 5) uzupełnioną kartę praktyk. W przypadku pytań można kontaktować się z Pełnomocnikami Dziekana ds. Staży i Praktyk, w godzinach ich konsultacji. 


 • dr inż. Radosław Pomećko – pełnomocnik Dziekana ds. staży i praktyk dla kierunków Technologia Chemiczna, Inżynieria Materiałowa, Green Technologies, Green Technologies and Monitoring, Zielone Technologie, Zielone Technologie i Monitoring, Inżynieria Technologii Nośników Energii (II stopień), Inżynieria Biomedyczna
 • dr inż. Paweł Filipkowski – pełnomocnik Dziekana ds. staży i praktyk dla kierunku Biotechnologia
 • dr inż. Monika Gensicka-Kowalewska – pełnomocnik Dziekana ds. staży i praktyk dla kierunków Chemia i Chemia Budowlana

 

Dokumenty do pobrania:

ZR33/2021 –  wzór umowy o organizację praktyk zawodowych (wersja edytowalna umowy) (aktualizacja 25.05.2021)

Regulamin praktyk studenckich (pdf, 770.22kB)

(aktualizacja 10.05.2021)
Regulamin długoterminowych staży badawczo-przemysłowych
Karta praktyki
Spis firm, w których studenci Wydziału Chemicznego realizowali praktyki (2022/2023)
Spis firm, w których studenci Wydziału Chemicznego realizowali praktyki (2021/2022)
Spis firm, w których studenci Wydziału Chemicznego realizowali praktyki (2019/2020)
Spis firm, w których studenci Wydziału Chemicznego realizowali praktyki (2018/2019)