Doktoranci | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Doktoranci

Do niedawna Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej oferował możliwość uzyskania stopnia doktora na Studiach Doktoranckich. Obecnie istnieje możliwość studiowania w naukach chemicznych w Szkole Doktorskiej oraz w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej.

Studia są bezpłatne, zapewniają stypendium, są interdyscyplinarne i zapewniają kreatywne i interdyscyplinarne podejście do badań.

Aktualności

 • Sesja Sprawozdawcza Studiów Doktoranckich za rok 2018/2019

  2021-09-17

  Harmonogram SS SD 24.09.2021

  W dniu 24.09.2021 odbędzie się doroczna wspólna sesja sprawozdawcza doktorantów lat IV-V studiów doktoranckich WCh UG i WCh PG. Sesja rozpocznie się o godzinie 9.00 w Audytorium 1.4, a poprzedzi ją uroczystość wręczenia nagród za najlepsze prace doktorskie obronione w roku 2020 na Wydziałach Chemii UG i Chemicznym PG. Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa...

 • Sesja Sprawozdawcza Studiów Doktoranckich za rok 2018/2019

  2021-09-17

  Harmonogram SS SD 23.09.2021

  W dniu 23.09.2021 odbędzie się doroczna sesja sprawozdawcza doktorantów III roku studiów doktoranckich WCh oraz doktorantów I i II roku szkoły doktorskiej. Sesja rozpocznie się o godzinie 9.00 w Audytorium Chemicznym, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie sesji z udziałem Dziekana i Prodziekana ds. nauki oraz Kierownika studiów doktoranckich. Od godziny 9.15 rozpoczną się...

 • Logotyp Narodowego Centrum Nauki

  2021-09-15

  Ogłoszenie wyników konkursu w projekcie Opus 18

  Laureatem ogłoszonego 21 czerwca 2021 r. konkursu na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym Opus 18, realizowanym w ramach umowy UMO-2019/35/B/ST4/03559, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Jacek Czub, został p. Michał Jurkowski.

 • Logotyp Narodowego Centrum Nauki

  2021-09-13

  Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu grantowego OPUS 20 (KTLiB)

  Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydata na stanowisko Doktorant Stypendysta w ramach projektu grantowego pt. „Enzymy szlaku biosyntezy L-metioniny jako nowe cele molekularne dla chemoterapii przeciwgrzybowej" (projekt OPUS-20 UMO-2020/39/B/NZ7/01519)  finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Nazwisko wybranego kandydata zawarte jest w załączonym protokole. Protokół komisji