Doktoranci | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Doktoranci

Do niedawna Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej oferował możliwość uzyskania stopnia doktora na Studiach Doktoranckich. Obecnie istnieje możliwość studiowania w naukach chemicznych w Szkole Doktorskiej oraz w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej.

Studia są bezpłatne, zapewniają stypendium, są interdyscyplinarne i zapewniają kreatywne i interdyscyplinarne podejście do badań.

Aktualności

 • 2021-12-03

  Konkursy na stanowiska stypendysta-student oraz stypendysta-doktorant w ramach projektu NCN

  Katedra Chemii Analitycznej poszukuje studentów II i III stopnia kształcenia na okres 12 miesięcy do realizacji poszczególnych zadań projektu badawczego OPUS-19 Narodowego Centrum Nauki (NCN): „Jednorazowe pieluchy dziecięce: monitorowanie wybranych związków toksycznych poprzez zastosowanie nowych metod analitycznych”. Dokładne informacje na temat konkursów wraz z wymaganymi...

 • 2021-12-01

  Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta Opus 20 2020/39/B/NZ7/02901

  Oczekiwania wobec kandydata są następujące: 1. Tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, chemii lub z dziedziny pokrewnej; 2. Kandydat musi posiadać status doktoranta; 3. Udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie badania aktywności przeciwgrzybowej substancji naturalnych lub syntetycznych; 4. Doświadczenie w zakresie mikroskopii fluorescencyjnej i cytometrii...

 • 2021-12-01

  XII edycja ogólnopolskiego konkursu Student-Wynalazca

  Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca jest przedsięwzięciem budującym kulturę innowacyjności w środowisku akademickim i jest realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku. Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem...

 • 2021-11-29

  Obowiązkowy przedmiot dla BT (sem. 7)

  Od 02.12.2021 rozpoczynają się obowiązkowe zajęcia dla doktorantów zarejestrowanych na sem. 7, którzy są przypisani do dyscypliny biotechnologia. Zajęcia z przedmiotu PROTEIN FOLDING AND ASSEMBLY poprowadzi dr hab. Gracjana Klein-Raina. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej. Szczegółowe informacje zostaną podane przez prowadzącego. Zajęcia będą się odbywać w...