Doktoranci | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Doktoranci

Aktualności

 • 2021-09-17

  Harmonogram SS SD 23.09.2021

  W dniu 23.09.2021 odbędzie się doroczna sesja sprawozdawcza doktorantów III roku studiów doktoranckich WCh oraz doktorantów I i II roku szkoły doktorskiej. Sesja rozpocznie się o godzinie 9.00 w Audytorium Chemicznym, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie sesji z udziałem Dziekana i Prodziekana ds. nauki oraz Kierownika studiów doktoranckich. Od godziny 9.15 rozpoczną się...

 • 2021-09-15

  Ogłoszenie wyników konkursu w projekcie Opus 18

  Laureatem ogłoszonego 21 czerwca 2021 r. konkursu na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym Opus 18, realizowanym w ramach umowy UMO-2019/35/B/ST4/03559, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Jacek Czub, został p. Michał Jurkowski.

 • 2021-09-13

  Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu grantowego OPUS 20 (KTLiB)

  Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydata na stanowisko Doktorant Stypendysta w ramach projektu grantowego pt. „Enzymy szlaku biosyntezy L-metioniny jako nowe cele molekularne dla chemoterapii przeciwgrzybowej" (projekt OPUS-20 UMO-2020/39/B/NZ7/01519)  finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Nazwisko wybranego kandydata zawarte jest w załączonym protokole. Protokół komisji

 • 2021-08-16

  Konkurs na stypendystę/doktoranta w projekcie NCN OPUS – NZ (Katedra Technologii Leków i Biochemii)

  Katedra Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego PG poszukuje osoby na stanowisko doktoranta/stypendysty. Stypendysta dołączy do zespołu kierowanego przez dr hab. inż. Iwonę Gabriel, realizującego projekt OPUS-20 UMO-2020/39/B/NZ7/01519 „Enzymy szlaku biosyntezy L-metioniny jako nowe cele molekularne dla chemoterapii przeciwgrzybowej”. Kwota stypendium naukowego wynosi...