Doktoranci | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Doktoranci

Aktualności

 • 2021-12-15

  Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w ramach projektu OPUS21 DEC- 2021/41/B/ST4/00849

  Słowa kluczowe: inżynieria materiałowa; nanotechnologia; nanostruktury; fotokonwersja CO2; fotokataliza; struktury metalo-organiczne, ciecze jonowe   Termin składania ofert: 07.01.2022 g.15.00 Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy Data rozpoczęcia pracy: 1.02.2022 Zdania/rola w zespole: synteza i charakterystyka cieczy jonowych, modyfikacja MOF-ów cieczami...

 • 2021-12-03

  Konkursy na stanowiska stypendysta-student oraz stypendysta-doktorant w ramach projektu NCN

  Katedra Chemii Analitycznej poszukuje studentów II i III stopnia kształcenia na okres 12 miesięcy do realizacji poszczególnych zadań projektu badawczego OPUS-19 Narodowego Centrum Nauki (NCN): „Jednorazowe pieluchy dziecięce: monitorowanie wybranych związków toksycznych poprzez zastosowanie nowych metod analitycznych”. Dokładne informacje na temat konkursów wraz z wymaganymi...

 • 2021-12-01

  Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta Opus 20 2020/39/B/NZ7/02901

  Oczekiwania wobec kandydata są następujące: 1. Tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, chemii lub z dziedziny pokrewnej; 2. Kandydat musi posiadać status doktoranta; 3. Udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie badania aktywności przeciwgrzybowej substancji naturalnych lub syntetycznych; 4. Doświadczenie w zakresie mikroskopii fluorescencyjnej i cytometrii...

 • 2021-12-01

  XII edycja ogólnopolskiego konkursu Student-Wynalazca

  Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca jest przedsięwzięciem budującym kulturę innowacyjności w środowisku akademickim i jest realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku. Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem...