Doktoranci | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Doktoranci

Do niedawna Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej oferował możliwość uzyskania stopnia doktora na Studiach Doktoranckich. Obecnie istnieje możliwość studiowania w naukach chemicznych w Szkole Doktorskiej oraz w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej.

Studia są bezpłatne, zapewniają stypendium, są interdyscyplinarne i zapewniają kreatywne i interdyscyplinarne podejście do badań.

Aktualności

 • 2021-07-09

  Rozstrzygnięcie konkursów w ramach projektu grantowego OPUS 19

  Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydata na stanowisko Doktorant Stypendysta w ramach projektu grantowego, pt. Jednorazowe pieluchy dziecięce: monitorowanie wybranych związków toksycznych poprzez zastosowanie nowych metod analitycznych (nr UMO-2020/37/B/ST4/02886) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 19. Nazwisko wybranego kandydata zawarte jest w...

 • 2021-07-03

  Konkurs na stypendystę/doktoranta w projekcie NCN OPUS – ST (Katedra Technologii Leków i Biochemii)

  Katedra Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego PG poszukuje osoby na stanowisko doktoranta/stypendysty w celu realizacji zadań badawczych w projekcie NCN OPUS - ST „Rozszczepialne koniugaty nanonośnik molekularny: antymetabolit o działaniu przeciwdrobnoustrojowym”, nr umowy UMO-2020/39/B/ST4/01509. Kwota stypendium naukowego wynosi 3000 PLN/miesiąc przez okres 18...

 • 2021-06-24

  Rozliczenie roku akademickiego 2020/2021 oraz SS SD

  Doktoranci IV i V roku, którzy złożyli pracę doktorską na RD przed okresem wakacyjnym (w maju, czerwcu lub lipcu) nie wysyłają abstraktów, nie przygotowują sprawozdań, nie występują na SS SD (no chyba, że bardzo tego chcą - powinni to zgłosić do Dziekanatu) Doktoranci IV i V roku, którzy złożą rozprawę doktorską na RD we wrześniu wysyłają abstrakty, przygotowują...

 • 2021-06-21

  Stypendium dla doktoranta finansowane przez NCN

  Katedra Chemii Fizycznej Politechniki Gdańskiej ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie (w wysokości 3125 zł miesięcznie netto, wypłacane przez 4 lata począwszy od 1 października 2021) dla osób chcących uczestniczyć w projekcie naukowym "Badanie zależności pomiędzy sekwencją DNA a strukturą jako punkt wyjścia do projektowania G-kwadrupleksów o określonej topologii --...