Doktoranci | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Doktoranci

Aktualności

 • 2021-11-29

  Obowiązkowy przedmiot dla BT (sem. 7)

  Od 02.12.2021 rozpoczynają się obowiązkowe zajęcia dla doktorantów zarejestrowanych na sem. 7, którzy są przypisani do dyscypliny biotechnologia. Zajęcia z przedmiotu PROTEIN FOLDING AND ASSEMBLY poprowadzi dr hab. Gracjana Klein-Raina. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej. Szczegółowe informacje zostaną podane przez prowadzącego. Zajęcia będą się odbywać w...

 • 2021-11-19

  Konkurs na najlepszą pracę doktorską o Suwałkach

  Prezydent Suwałk ogłasza już siódmą edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki.  Chodzi o nagrodzenie najlepszych prac o mieście w trzech kategoriach: praca licencjacka i inżynierska, praca magisterska i praca doktorancka. Do konkursu można zgłaszać prace w dziewięciu obszarach tematycznych: gospodarka i rozwój, ekonomia i finanse,...

 • 2021-11-05

  Zakończenie konkursu w ramach projektu grantowego OPUS 20

  Komisja konkursowa nie dokonała wyboru kandydata na stanowisko Doktorant Stypendysta w ramach projektu grantowego pt. "Propolis oraz polifenole pozyskiwane z tego produktu jako potencjalne środki przeciwgrzybicze." (projekt OPUS UMO-2020/39/B/NZ7/02901) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Uzasadnienie znajduje się w protokole komisji konkursowej. Protokół komisji

 • 2021-11-05

  Stypendia projakościowe na rok 2021/2022 - lista ostateczna

  Wydziałowa Komisja Doktorancka na posiedzeniu w dniu 05.11.2021 po rozpatrzeniu odwołań ustaliła listę rankingową - ostateczna, która zostanie przedstawiona do akceptacji panu Rektorowi. Lista rankingowa