Doktoranci | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Doktoranci

Do niedawna Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej oferował możliwość uzyskania stopnia doktora na Studiach Doktoranckich. Obecnie istnieje możliwość studiowania w naukach chemicznych w Szkole Doktorskiej oraz w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej.

Studia są bezpłatne, zapewniają stypendium, są interdyscyplinarne i zapewniają kreatywne i interdyscyplinarne podejście do badań.

Aktualności

 • 2021-10-27

  Stypendia projakościowe na rok 2021/2022 - lista wstępna

  Wydziałowa Komisja Doktorancka na posiedzeniu w dniu 12.10.2021 po zweryfikowaniu złożonych wniosków ustaliła listę rankingową, którą publikujemy poniżej: Lista rankingowa Odwołania od wyników konkursu można składać do 04.11.2021 do godz. 13.00 w Dziekanacie.

 • 2021-10-20

  Harmonogram dodatkowej SS SD 22.10.2021

  W dniu 22.10.2021 odbędzie się dodatkowa sesja sprawozdawcza doktorantów III, IV i V roku studiów doktoranckich WCh oraz doktorantów I i II roku szkoły doktorskiej. Sesja rozpocznie się o godzinie 15.00 w Audytorium 1.4, gdzie nastąpi otwarcie sesji z udziałem Dziekana i Prodziekana ds. nauki oraz Kierownika studiów doktoranckich. Od godziny 15.15 rozpoczną się wystąpienia...

 • 2021-10-19

  Konkurs na doktoranta stypendystę

  Oczekiwania wobec kandydata: Posiada tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, chemii lub z dziedziny pokrewnej; W czasie realizacji zadań w projekcie wybrany kandydat będzie doktorantem w ramach Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej; Podstawowe doświadczenie w zakresie mikrobiologii; Dodatkowym atutem będzie wcześniejsze doświadczenie w pracy z produktami...

 • 2021-10-11

  Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu grantowego OPUS 20 (KChO)

  Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydata na stanowisko Doktorant Stypendysta w ramach projektu grantowego pt. „Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom" (projekt OPUS UMO-2020/39/B/NZ7/02677) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Laureatką konkursu została mgr inż. Małgorzata Ryczkowska. Protokół komisji