Nauka | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka
Dziewczyna pracująca w dygestorium

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej od wielu lat szczyci się wysoką pozycją na naukowej i technologicznej mapie świata.

Wydział ustawicznie dąży do poprawy poziomu i warunków badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, promowanie wymiany międzynarodowej oraz zacieśniania kontaktów z przemysłem w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych.

Politechnika Gdańska otrzymała status uczelni badawczej zajęła I miejsce wśród uczelni technicznych i II miejsce w kraju w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Wydział Chemiczny otrzymał w ostatniej ewaluacji jednostek naukowych bardzo wysokie kategorie dla prowadzonych dyscyplin: w dyscyplinie nauki chemiczne – kategorię A+, w dyscyplinie inżynieria chemiczna – kategorię A.

Posiadamy pełne uprawnienia akademickie w zakresie nadawania stopni i tytułów naukowych w zakresie: nauki ścisłe i przyrodnicze – nauki chemiczne.

Nie zapominamy o badaniach aplikacyjnych we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Dbamy o ciągły rozwój kadry naukowej zatrudniając młodych, zdolnych i chętnych do pracy naukowej, rozwijania współpracy z innymi uczelniami w kraju i za granicą. Szukamy chętnych do budowania wiedzy, kompetencji, innowacyjności. Nasi pracownicy wyjeżdżają na staże do najlepszych ośrodków naukowych na świecie doskonaląc swój warsztat, promując i upowszechniając jednostkę macierzystą.