Rafineria LOTOS / fot. Wojciech Jakubowski

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej realizuje współpracę z wieloma zakładami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi i jednostkami samorządowymi województwa pomorskiego. Wydział podpisał ponad 100 umów o stałej współpracy z firmami o różnym profilu, w ramach których realizowana jest współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna.

Interesariuszy zewnętrznych na Wydziale Chemicznym reprezentuje Rada Konsultacyjna Wydziału Chemicznego. Interesariusze ci, poprzez Radę Konsultacyjną Wydziału Chemicznego mają wpływ na ofertę dydaktyczną Wydziału, jak również umożliwiają dostęp do praktyk studenckich, laboratoriów przemysłowych, stypendiów.

W ramach stałych, codziennych kontaktów konsultujemy z naszymi partnerami przemysłowymi programy studiów na poszczególnych kierunkach oraz pozyskujemy opinie o naszych absolwentach, zatrudnionych w tych zakładach.

Absolwenci naszego Wydziału stanowią grupę osób, z którą utrzymujemy stały kontakt. Na przestrzeni 75 lat działalności, dyplomy absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej uzyskało 12 982 absolwentów, w tym 5613 - dyplom inżyniera, a 7369 - magistra. Stopień naukowy doktora nadano 866, a doktora habilitowanego - 161 osobom. Nasi absolwenci piastują niejednokrotnie wysokie funkcje publiczne. Są wśród nich przedsiębiorcy i pracownicy licznych zakładów przemysłowych, którzy odnoszą sukcesy w życiu zawodowym i dają świadectwo wysokiego poziomu kształcenia na naszym Wydziale.