Rada Konsultacyjna | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Rada Konsultacyjna

Skład Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Jan Biedroń
Szef Biura Technologii

Grupa LOTOS S.A.

mgr inż. Mieczysław Broniszewski
Szef Biura Ochrony Środowiska

Grupa LOTOS S.A.

mgr inż. Leszek Ciesielski
Wicedyrektor

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Gdyni

Anna Cyranka-Czaja
Dyrektor ds. badań i rozwoju technicznego

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
Oddział Biotechnologii w Gdańsku

Teresa Jakubowska
Z-ca Prezesa Zarządu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Jerzy Klimczak
Prezes Zarządu Głównego

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem)

Sławomir Piotr Kiszkurno
Prezes Zarządu

Port Czystej Energii Sp. z o.o.

prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju

Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny

prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
Dziekan

Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny

Marek Marzec
Prezes Zarządu

LOTOS Lab Sp. z o.o.

Bogdan Maślanek
Dyrektor Pionu Operacyjnego Jednostki Biznesowej API Polpharmy

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

Robert Szwabis
Prezes Zarządu
Bio Plast Pom Sp. z o.o.
Piotr Nadolski
Wiceprezes Zarządu
Bio Plast Pom Sp. z o.o.

Bartłomiej Obajtek
Dyrektor

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Mirosława Podszucka
Dyrektor Produkcji

Grupa Kapitałowa IGLOTEX

Robert Rosicki
Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy (CFO)

EUROCAST Sp. z o.o.

inż. Krzysztof Sobczyński
Dyrektor Administracyjny

Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny

Kamila Wilczewska
Specjalista ds. wdrożeń farmaceutycznych

OCEANIC S.A.
Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe

Zenon Ziaja
Prezes Zarządu

Ziaja Ltd.
Zakład Produkcji Leków

Stan na dzień 20.06.2022