Współpraca międzynarodowa | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Współpraca międzynarodowa

Mając na uwadze znaczenie internacjonalizacji Wydziału Chemicznego nawiązana została naukowa i dydaktyczna współpraca z zagranicznymi uniwersytetami, szczególnie z Europy i Azji. Poprzez wspólne aplikowanie o granty badawcze, wymianę studentów i kadry akademickiej możliwe jest ciągłe podnoszenie jakości prowadzonych badań i kształcenia na Wydziale.

W celu rozwijania wymiany studenckiej stworzone zostały programy umów podwójnego dyplomowania (ang. double degree programs) umożliwiające uzyskanie dyplomów ukończenia studiów dwóch uczelni. W ramach tych programów studenci po ukończeniu dwóch lat studiów w zagranicznej jednostce macierzystej mogą ukończyć kształcenie na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej po kolejnych dwóch latach studiów. Wydział oferuje kształcenie na poziomie licencjatu i studiów magisterskich na kierunku Zielone Technologie i Monitoring, jako anglojęzycznym profilu studiów. Program studiów magisterskich został zaadoptowany tak, aby przyjmować nie tyko polskich studentów (w ramach letniej rekrutacji), ale także studentów zagranicznych (w rekrutacji w semestrze zimowym). Ponadto, program kształcenia na studiach doktoranckich jest w całości anglojęzyczny, co oznacza, że na wszystkich poziomach kształcenia oferujmy kształcenie zarówno polskich, jak i zagranicznych studentów.

 • 2019-05-06

  Delegacja z Uniwersytetu Dezhou

  Na Wydziale Chemicznym w dniu 26 kwietnia 2019 roku po raz trzeci gościła delegacja z Chin z Uniwersytetu w Dezhou (Prorektor prof Zhang Mingzheng, prof Xia Feng, prof Liu Zhihua oraz Liu Jia). W czasie spotkania zaplanowano nowe możliwości współpracy obu jednostek, m.in. wakacyjne programy wymiany studenckiej na poziomie studiów magisterskich, które będą trwały do 2020 roku oraz...

 • 2019-04-18

  Wizyta delegacji z Instytutu Technologicznego Yancheng

  16 kwietnia z radością powitaliśmy delegację z Instytutu Technologicznego w Yancheng, w skład której wchodzili: Wiceprzewodniczący prof. Wang Zisheng, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii, prof. Wu Fahong, Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku i Inżynierii prof. Chen Tianming, Dyrektor ds. Internacjonalizacji prof. Meng Hongdang, Prodziekan ds. Szkolnictwa Wyższego i Badań prof....

 • 2018-11-19

  Wizyta delegacji z Szanghajskiego Instytutu Technologii

  Dziewiątego listopada z przyjemnością powitaliśmy delegację z Instytutu Technologii z Szanghaju, w której skład wchodzili Prof. Xu i Dr Tian, którzy odwiedzili wydział Chemiczny w celu omówienia warunków przyszłej współpracy. Podczas prowadzonych rozmów wspomniany został stan obecnej wymiany, oraz została omówiona możliwość utworzenia przyszłych programów 2+2 między...

 • 2018-10-30

  Przedstawiciele PG z wizytą na Uniwersytecie Dezhou

  Dr hab. inż. Mariusz Deja (z Wydziału Mechanicznego), Dr inż. Piotr Musznicki (z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki) i dr hab. Christian Jungnickel (z Wydziału Chemicznego) w ramach współpracy zagranicznej w 2018 roku odwiedzili Uniwersytet Dezhou. Członkowie zespołu reprezentujący Politechnikę Gdańską przygotowali program wykładów dla studentów Uniwersytetu Dezhou, oraz...

 • 2018-10-30

  Wizyta Profesora Yuanqi Lu z Uniwersytetu Dezhou

  Pragniemy gorąco powitać Profesora Yuanqi Lu, który przyjechał na nasz Wydział z Chińskiej Republiki Ludowej. Jego przyjazd stanowi część programu wymiany studentów studiów magisterskich, organizowanego  przez nasze dwa Uniwersytety. Wizyta Profesora Yuanqi Lu potrwa do 22 listopada, w trakcie której będzie prowadził wykłady oraz seminaria dla kierunku Green Technologies and...