Egzaminy doktorskie z języka angielskiego dla doktorantów studiów doktoranckich przeprowadzane są w poniedziałki w godzinach 11:15 – 13:00 w sali 220a, Chemia A.
Podanie o dopuszczenie do egzaminu z języka angielskiego składa się w Dziekanacie na tydzień przed planowanym terminem egzaminu.

Procedury postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Loading...