Dziekanat | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dziekanat

Od lewej: K. Benedyczak, J. Rózga, E. Żmijewska, U. Kampowska. Fot. J. Stangret / WCh PG

Wszelkie podania kierowane do prodziekana ds. kształcenia prosimy wysyłać na adresy mailowe pracowników dziekanatu odpowiedzialnych za poszczególne kierunki studiów.

mgr Urszula Kampowska

Kierownik
tel.: +48 58 348 62 24
e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl
Budynek 5 – Chemia C – Pokój 6

Zakres obsługi:

 • Green Technologies and Monitoring,
 • Green Technologies,
 • Inżynieria Materiałowa (II stopnia),
 • Erasmus students,
 • studia doktoranckie,
 • sprawy naukowe (przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne)

mgr inż. Katarzyna Benedyczak

Specjalista

tel.: +48 58 348 62 26
e-mail: katarzyna.benedyczak@pg.edu.pl
Budynek 5 – Chemia C – Pokój 4

Zakres obsługi:

 • Biotechnologia
 • Chemia,
 • Chemia Budowlana,
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Inżynieria Materiałowa (I stopnia)
 • Zielone Technologie,
 • Zielone Technologie i Monitoring,

Ewa Żmijewska

Specjalista

tel.: +48 58 348 62 27
e-mail: ewa.zmijewska@pg.edu.pl
Budynek 5 – Chemia C – Pokój 106

Zakres obsługi:

 • Technologia Chemiczna,
 • Inżynieria i Technologie Nośników Energii (II stopnia),
 • Korozja (II stopnia),
 • zaświadczenia do celów emerytalnych

mgr Joanna Rózga

Nieobecność do 01.03 br.

Specjalista

tel.: +48 58 348 62 20
e-mail: joanna.rozga@pg.edu.pl
Budynek 5 – Chemia C – Pokój 5

Zakres obsługi:

 • Wygraj Indeks,
 • praktyki studenckie,
 • plany zajęć,
 • rezerwacja sal.