Często zadawane pytania | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Często zadawane pytania

Książeczka „sanpidowska”

Pytanie: Piszę z zapytaniem, ponieważ firma, z którą chcę podjąć współpracę i wykonać praktyki, wymaga książeczki sanepidowskiej. Niestety ja takowej nie posiadam. Czy uczelnia oferuje tego typu skierowania na badania?

Odpowiedź: Czasami firma wymaga badań lekarskich, Politechnika może dać skierowanie na podstawowe badania lekarskie (nie wysokościowe i nie specjalistyczne, nie pasożyty), ale firma musi wysłać maila o potrzebie wykonania takich badań na adres joanna.rozga@pg.edu.pl. Dziekanat wtedy wyda takie skierowanie na badania, które należy wykonać w Polmedzie w Gdańsku (adres i dane do kontaktu podam zainteresowanemu studentowi) – dane aktualne na rok akademicki 2020/2021

Nie mogę znaleźć praktyki – praktyka na PG?

Pytanie: Piszę do Pana z problemem dotyczącym praktyk studenckich. Kontaktowałam się z licznymi firmami i placówkami niestety nieustannie spotykam się z odmowami głównie ze względu na pandemię. Czy dla studentów, którzy nie znajdą praktyk będą organizowane praktyki na uczelni?

Odpowiedź: Praktyka u nas na Politechnice. Studenci, którzy chcą realizować praktykę na Wydziale Chemicznym muszą najpierw poszukać praktyki na zewnątrz w firmach, jeśli im się nie uda, a mają możliwość realizacji na Wydziale piszą podanie do P. Dziekan (Prodziekan ds. Kształcenia) z prośbą o zgodę na realizację praktyki na Wydziale, w podaniu muszą napisać jakie firmy zewnętrzne odmówiły im praktyk! Do podania muszą załączyć program praktyki w danej Katedrze podpisany przez opiekuna. To wszystko (podanie i program) przynoszą do Dziekanatu pokój 5. To jest przekazane do p. Dziekan. Jak uzyskają zgodę rejestrują praktykę w Wirtualnym Dziekanacie w celu zgłoszenia do ubezpieczenia - umowy nie wystawiamy, ponieważ nie ma umowy między Politechniką a Politechniką, dalsza procedura rozliczenia praktyk jest taka sama jak w przypadku realizacji praktyk poza PG.

Co do zasady i zgodnie z regulaminem praktyk studenci realizują praktyki POZA Politechniką Gdańską.

Praktyka w czasie semestru?

Pytanie: Czy mogę zrealizować praktykę w czasie trwania semestru? Chciałabym realizować praktykę w trakcie trwania semestru. Czy to jest możliwe?

Odpowiedź: Jeśli chcesz zrealizować praktykę w trakcie trwania semestru - konieczne jest wtedy napisanie podania do p. Dziekan z prośbą o wyrażenie zgody na wcześniejsza realizację praktyki - z deklaracją, że nie będzie to kolidowało z zajęciami i sesją egzaminacyjną. Podanie składasz w Dziekanacie, pokój nr 5. Po uzyskaniu zgody rejestrujesz praktykę w Wirtualnym Dziekanacie i dalsza procedura standardowo.

Certyfikat ubezpieczenia

Pytanie: Potrzebuję potwierdzenie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Najprościej będzie napisać maila z taką prośbą do joanna.rozga@pg.edu.pl