Co to jest „zrównoważony rozwój”?

Zrównoważony rozwój, trwały rozwój, trwały i zrównoważony rozwój, ekorozwój (Tomasz Żylicz. Trwały rozwój. „Aura”. 5, 1998 – idea pogodzenia celów rozwoju ludzkości z jednoczesnym zachowaniem zdolności naturalnych ekosystemów do dostarczania bogactw naturalnych, z których korzysta ekonomia i społeczeństwo.

Raport WCED z 1987 r. – Nasza wspólna przyszłość – uznaje, że „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie” (OurCommonFuture, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf).

Raport ten informuje, że cywilizacja osiągnęła poziom dobrobytu możliwy do utrzymania pod warunkiem odpowiedniego gospodarowania. Model takiej gospodarki zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko (nie tylko przyrodnicze, ale także sztuczne – wytworzone przez człowieka) oraz jakością życia (w tym zdrowiem człowieka). Idea zrównoważonego rozwoju zmierza do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej poprzez m.in. ekonomiczną i środowiskową efektywność działalności zapewnioną m.in. przez ścisły rachunek kosztów produkcji, rozciągający się również na zasoby zewnętrzne.