Co my robimy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Co my robimy

W działalności Politechniki Gdańskiej idee zrównoważonego są traktowane ze szczególną uwagą. Jako uczelnia wyższa Pomorza mamy świadomość istotności naszego bezpośredniego i pośredniego wpływu na otoczenie: społeczeństwo, przemysł, środowisko naturalne. Podejmujemy działania zmierzające do optymalizacji procesów i do zmniejszenia oddziaływania na środowisko w każdym z obszarów: recykling i zagospodarowanie odpadów, oszczędność energetyczna, zrównoważone budownictwo oraz eksploatacja obiektów, badania naukowe, dydaktyka itp. 

Politechnika Gdańska jest znaczącym ośrodkiem w nauczaniu, badaniach i stypendiach, których celem jest promowanie dobrego samopoczucia ludzi i ich środowiska naturalnego. Od pokoleń wnosi istotny wkład w politykę publiczną, naukę, biznes, edukację, zdrowie publiczne, prawo, medycynę, nauki humanistyczne i inżynierię. Swoją działalnością przygotowuje obecne pokolenie do poprowadzenia naszego społeczeństwa w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Podejmujemy działania, mające na celu zmniejszenie wpływu uczelni na środowisko poprzez modernizację infrastruktury kampusu i wspieranie wrażliwych ekologicznie i społecznie postaw wśród studentów, wykładowców i pracowników.