Co Ty możesz zrobić | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Co Ty możesz zrobić

Ponieważ program zrównoważonego rozwoju jest w stanie rozwoju, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktowania się z nami i dzielenia się swoimi informacjami.

Jeśli masz dla nas radę, pomysł lub chciał(a)byś zaproponować współpracę, skontaktuj się z mgr. inż. Łukaszem Katlewiczem – pełnomocnikiem Rektora PG ds. odpadów i odczynników.