Cele zrównoważonego rozwoju | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Cele zrównoważonego rozwoju

Politechnika Gdańska wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals) przyjętych przez przedstawicieli 193 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 r.

W rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” ogłoszonych zostało 17 globalnych celów oraz 169 powiązanych z nimi zadań w obszarach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości, uwzględniających równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Politechnika Gdańska w poczuciu społecznej odpowiedzialności poprzez swoją działalność badawczą, dydaktyczną i artystyczną podejmuje szereg inicjatyw, przedsięwzięć i projektów, które pomagają realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Pracownicy, studenci i podmioty związane gdańską uczelnią pracując indywidualnie oraz w zespołach, podejmują wyzwania istotne dla regionu, kraju, kontynentu i świata, nierzadko w ramach międzynarodowej partnerskiej współpracy. Poszukują rozwiązań zagadnień takich jak nierówności społeczne, ubóstwo, głód, zmiany klimatyczne. Opracowują nowoczesne technologie, przyczyniając się do optymalizacji wykorzystania zasobów, ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości życia. Dzielą się wiedzą, upowszechniają naukę i pobudzają ciekawość poznawczą ludzi w różnym wieku. Propagują racjonalne postawy, krytyczne myślenie, umiejętność stawiania pytań. Starają się zmieniać świat na lepsze.