Aktualności

 • 2024-02-23

  Ogłoszono Konkursy Komitetu Chemii Analitycznej PAN

  Wnioski o Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk można składać w trzech różnych kategoriach: najlepsze doktoraty w zakresie chemii analitycznej; wnioski mogą dotyczyć wyłącznie prac obronionych w okresie 2 lat przed ogłoszeniem Konkursu; prace do nagrody mogą zgłaszać członkowie Komitetu Chemii Analitycznej PAN, promotorzy, recenzenci pracy,...

 • 2024-02-20

  Nowa książka pt. „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. Związki organiczne”

  Ukazała się nowa książka profesora Aleksandra Kołodziejczyka: Kołodziejczyk A., Kołodziejczyk A., „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. T. 2. Związki organiczne” (rok wydania 2023, liczba stron 950, ISBN 978-83-7789-715-7). Jest to kontynuacja wydanej w roku 2019 książki Aleksander Kołodziejczyk „Substancje Groźne Niebezpieczne i Pożyteczne” Tom 1, liczba...

 • 2024-02-02

  Dr inż. Paweł Wityk laureatem Programu im. Mieczysława Bekkera Bekker NAWA

  Program Bekker NAWA to aktywne wsparcie dla mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Dr inż. Paweł Wityk jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Wydziału...

 • 2024-01-25

  Ogłoszono XVIII konkurs dla młodych doktorów o Nagrodę im. A. Rojszczaka

  Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz osiemnasty ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, tragicznie zmarłego znakomitego filozofa, jednego ze swoich założycieli i głównych animatorów.  Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5 tys. zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich...

 • 2024-01-22

  Misja NASA ASIA-AQ

  Dr inż. Wojciech Wojnowski z Katedry Chemii Analitycznej bierze udział w misji NASA ASIA-AQ (Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality). Celem misji jest badanie jakości powietrza nad metropoliami Azji wschodniej i południowo-wschodniej. Zadaniem dr. Wojnowskiego będzie monitorowanie stężenia LZO i WWA w troposferze. Będzie obsługiwał specjalnie w tym celu...

 • 2024-01-22

  Nasz sukces w konkursie Narodowego Centrum Nauki WEAVE - UNISONO

  Na naszym Wydziale w latach 2024-2026 będzie realizowany międzynarodowy projekt dofinansowany przez NCN pt. „Zrównoważone poliuretany ”od kołyski aż po grób” z użyciem enzymów”, kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Janusz Datta, a kwota dofinasowania wynosi 1 077 200zł. Projekt został przygotowany w KTP przy współudziale dr inż. Pauliny Parchety-Szwindowskiej...

 • 2024-01-08

  Konkurs Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepsze prace doktorskie

  Komitet Chemii Analitycznej PAN po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej. Promotorzy i recenzenci prac, dziekani wydziałów i przewodniczący rad dyscyplin, w których była broniona praca mogą zgłaszać prace do konkursu. Nagrody  przyznawane  są  w  następujących kategoriach:  za najlepszą pracę w dziedzinie chemii...

 • 2024-01-08

  Nabór potencjalnych promotorów i szkolenia dla promotorów

  W dniach 8 – 25 stycznia 2024r. będzie trwać nabór potencjalnych promotorów do Szkoły Doktorskiej na r.a 2024/2025. Szczegóły w zakładce: Dla promotorów -> Potencjalni promotorzy - kandydaci -> Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej - rekrutacja na r.a. 2024/2025 (dostępnej po zalogowaniu). W dniu 8 stycznia 2024r., w godz. 12:00 – 14:00 odbędzie się...