Pracownicy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pracownicy

Aktualności

 • 2023-03-28

  Zapraszamy wszystkich pracowników wydziału na Agαthony Wydziału Chemicznego

  Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Wydziału Chemicznego na wydarzenie pod nazwą Agαthony które odbędzie się 31.03.2023 r. o godz. 11:15 na Dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Program uroczystości: Dobry piątek na początek Skąd te Agαthony? Nagrody dla najlepszych A.D. 2022 Kamienie szlachetne dla wybranych … Słodka...

 • 2023-03-28

  Wyniki konkursu Argentum Triggering Research Grants (III edycja)

  W ramach trzeciej edycji programu Argentum Triggering Research Grants 22 z 33 wniosków otrzymało finansowanie w wysokości ponad 3 mln złotych. Przyznane w ramach konkursu środki finansowe będą wpływać na zwiększenie poziomu jakości działalności naukowej Politechniki Gdańskiej, przez wsparcie prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z...

 • 2023-03-27

  Pierwszy Science Speed Dating w Polsce

  Science Speed Dating FarU to pierwsze takie wydarzenie organizowane przez środowisko akademickie w Polsce. Celem spotkań jest intensyfikacja międzyuczelnianych i interdyscyplinarnych tematów badawczych z trzech Uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydarzenie przyjmie formę krótkich, tematycznych spotkań, podczas...

 • 2023-03-24

  Prof. J. Datta członkiem Rady Naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

  Profesor Janusz Datta został powołany na członka Rady Naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN na kadencję 2023 – 2026. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych jest instytutem Polskiej Akademii Nauk, działającym na podstawie ustawy o PAN (Dz. U. nr 96, poz. 619 z dnia 30 kwietnia 2010 roku). Zasadniczym zadaniem Centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnych...

 • 2023-03-23

  Godziny rektorskie 29.03.2023

  Dn. 29.03.2023 r. godz. 11.15 odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu PG z okazji Święta Uczelni. Podczas wydarzenia rektor PG dokona uroczystych promocji na stopnie doktorów habilitowanych i doktorów oraz przyjmie w poczet profesorów tytularnych. Wręczone zostaną także wyróżnienia dla osób wpisanych do Złotej Księgi PG oraz nagród Dyplom Roku 2022. W ramach uroczystości...

 • 2023-03-17

  Prof. Jarosław Chojnacki w Zespole Konsultantów Polpharma

  Prof. Jarosław Chojnacki od kilku lat realizuje zlecenia na badanie struktury kryształów otrzymywanych w firmie Polpharma S.A. W roku 2022 został powołany do udziału w naukowym Zespole Konsultantów tej firmy, SAB (Scientific Advising Board). W ramach działalności tego gremium służy wiedzą ekspercką Departamentowi Badań i Rozwoju API Zakładów Farmaceutycznych.

 • 2023-03-16

  XXII edycja Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego

  Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę główną w wysokości 10.000 zł. Dodatkowo, Prezydent Gdyni może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3.000 zł każde. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), które uzyskały ocenę bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności. Nagroda im. Prof....

 • 2023-03-10

  Prof. Żaneta Polkowska członkiem Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN

  Prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska w dniu 21.02.2023 r. została członkiem Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026 (uchwała Prezydium PAN nr 9/2023 z dnia 21.02.2023 w sprawie powołania członków komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026). Komitet Badań Polarnych przy Prezydium PAN ma funkcję doradczą dla...