XXXIII konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-13

XXXIII konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

grafika tematyczna

Uprzejmie informujemy, że w 2023 roku odbędzie się XXXIII Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych.

Cel Konkursu

Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

Uczestnictwo

Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć.

Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2022/2023.

Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić

  1. pracę dyplomową, w wersji elektronicznej - przesłaną za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/qdYkHmLVeUK6mk457
  2. opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej, również przesłane w formie elektronicznej,
  3. w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,
  4. ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę (zał. nr 1), przesłaną w wersji elektronicznej,
  5. Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród, tj. 15.12.2023 podczas uroczystości zorganizowanej w zależności od sytuacji w trybie stacjonarnym, lub też w formie telekonferencji

Zgłaszanie prac

Prace wraz z dokumentacją wymienioną w pkt. 2 należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą formularza:

https://forms.gle/qdYkHmLVeUK6mk457

PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 16 października 2023. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 15 grudnia 2023 na zebraniu PKME SEP zorganizowanym w zależności od sytuacji w trybie stacjonarnym, lub też w formie telekonferencji.

Informacje o konkursie dostępne są także na stronie WWW:

https://pkmesep.wixsite.com/pkme/xxxiii-edycja

46 wyświetleń