Aktualności | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności
 • 2021-10-21

  Weronika Nowicka i Wojciech Szot - laureaci kolejnej edycji stażu naukowego w firmie SABIC

  Z radością informujemy, że Weronika Nowicka i Wojciech Szot otrzymali stypendium firmy SABIC wraz z zaproszeniem do odbycia 12-miesięcznego stażu naukowego w oddziale R&D SABIC w Holandii. Stypendyści będą pracować w międzynarodowej grupie badawczej nad procesami katalitycznymi otrzymywania poliolefin. Jest to już 9 edycja staży w SABIC skierowana do młodych naukowców, którzy w...

 • 2021-10-20

  Nagrody dla młodych pracowników nauki - GTN

  Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe zawiadamiają, że zamierzają po raz czterdziesty szósty przyznać pięć równorzędnych, dorocznych nagród młodym pracownikom nauki za prace naukowe ukończone lub opublikowane do końca 2021 roku, z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa: Wydział I - Nauk Społecznych i...

 • 2021-10-20

  Konkurs o Nagrodę Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena

  Nagroda przyznawana jest studentom i absolwentom gdańskich szkół i uczelni, którzy w roku składania wniosku jeszcze nie ukończyli lub kończą 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk ścisłych i przyrodniczych; nauk humanistycznych i społecznych. Kilkakrotnie laureatami tej prestiżowej nagrody byli młodzi naukowcy z naszego Wydziału. W roku...

 • 2021-10-19

  Naukowcy z naszego wydziału poprowadzą wykłady online w ramach Living Lab

  Grupa badawcza Living Lab GUT (LL GUT) została powołana po akceptacji JM Rektora Politechniki Gdańskiej (PG) projektu „Golden Membership w Living Lab InnoRenew” w ramach programu Hydrogenium Supporting Membership In International Networks. Kierownikiem tej grupy jest dr inż. Daniel Chuchała (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa), a jej celem – badania nad analizą,...