Aktualności | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Aktualności

 • Mariusz Szkoda

  2021-07-08

  Stypendium MEiN dla młodego naukowca z Wydziału Chemicznego PG

  Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o przyznaniu stypendiów wybitnym, młodym naukowcom. Stypendia ministra edukacji i nauki przyznawane są młodym naukowcom prowadzącym innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadającym imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. Laureaci będą otrzymywać stypendium w wysokości 5 390 zł...

 • prof. Kazimierz Darowicki

  2021-07-02

  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi naukowe i dydaktyczne

  30 czerwca 2021 r. w sali im. Lecha Kaczyńskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych m.in. zasłużonym pracownikom naukowym PG. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie odznaczeni zostali: prof....

 • Logotyp Polskiego Towarzystwa Chemicznego

  2021-06-23

  63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

  Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w 63. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbędzie się w dniach 13-16 września 2021 r., w Łodzi. Zjazd odbędzie się w trybie hybrydowym – wykładowcy plenarni zaprezentują swoje osiągnięcia stacjonarnie w Łodzi, natomiast wykłady w sekcjach oraz sesje...

 • Program Palladium

  2021-06-23

  Ponad milion złotych na zwiększenie transferu wiedzy i technologii

  Osiem projektów z obszaru zwiększenia transferu wiedzy i technologii dedykowanych opracowaniu  nowych lub podniesieniu atrakcyjności dotychczasowych usług  badawczych świadczonych przez Politechnikę Gdańską otrzymało dofinansowanie w programie PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES na łączną wartość ponad 1 000 000 PLN. Finansowanie otrzymały następujące...