Aktualności | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności
 • 2022-01-24

  Zajęcia na PG

  Szanowni Państwo, informujemy, że Władze naszej Uczelni na razie nie przewidują zmian w formie nauczania. Wszystkie duże wykłady prowadzone są zdalnie, natomiast ćwiczenia, seminaria i laboratoria oraz projekty prowadzone są w miarę możliwości stacjonarnie. Jednakże ze względu na rosnącą liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w przypadku zakażenia w danej grupie studenckiej...

 • 2022-01-13

  Konkurs MEiN "Perły nauki" - dla studentów

  Informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków w nowym konkursie "Perły nauki". Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu, wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, warunków rozwoju przez...

 • 2022-01-13

  Konkurs NCN SONATINA 6

  Szanowni Państwo, informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATINA 6 na projekty badawcze. Celem projektu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w zagranicznych ośrodkach naukowych. Konkurs...

 • 2022-01-10

  Konkurs o Nagrodę KChA PAN za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej

  Nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN przyznawana jest pracownikom naukowym za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej, otrzymaną w roku poprzedzającym konkurs. Kandydatem do nagrody może być osoba, która uzyskała ten stopień naukowy przed ukończeniem 36 lat. Wniosek powinien zawierać: list przewodni i opinię rekomendującego członka Komitetu Chemii...