Aktualności | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności
 • 2022-01-10

  Konkurs o Nagrodę KChA PAN za wybitne osiągnięcie w zakresie chemii analitycznej

  Podstawę do ubiegania się o Nagrodę Naukową Komitetu Chemii Analitycznej Państwowej Akademii Nauk stanowi monografia albo publikacja lub cykl prac opublikowanych w okresie 1 roku poprzedzającym termin składania wniosku. W konkursie przyznana zostanie Nagroda indywidualna lub zespołowa. Wniosek powinien zawierać: list przewodni osoby zgłaszającej (§ 2, ust. 2a i...

 • 2022-01-05

  Projekt HumMilkPres – uzyskał finansowanie w konkursie Small Grant Scheme 2020

  Projekt badawczy pt. „Przechowywanie mleka ludzkiego w stanie niezamrożonym pod wysokim ciśnieniem w temperaturze poniżej 0°C - nowa metoda utrwalania” uzyskał finansowanie w konkursie Small Grant Scheme 2020, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Programu “Badania stosowane”. Kierownikiem projektu jest dr...

 • 2021-12-29

  Konkurs Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepszą pracę doktorską

  Szanowni Państwo, zachęcam do uczestnictwa w konkursie Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:     (i) za najlepszą pracę w dziedzinie  chemii analitycznej,     (ii) w dziedzinie spektrometrii mas,     (iii) w dziedzinie spektrometrii  analitycznej,     (iv)...

 • 2021-12-22

  Życzenia Dziekana z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

  Szanowni Państwo, nie mogąc spotkać się z Państwem i osobiście złożyć życzenia, przekazuję je w nadziei, że pomimo formy, trafią do Państwa serc.