Aktualności | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności
 • 2024-02-20

  Nowa książka pt. „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. Związki organiczne”

  Ukazała się nowa książka profesora Aleksandra Kołodziejczyka: Kołodziejczyk A., Kołodziejczyk A., „Substancje groźne, niebezpieczne i pożyteczne. T. 2. Związki organiczne” (rok wydania 2023, liczba stron 950, ISBN 978-83-7789-715-7). Jest to kontynuacja wydanej w roku 2019 książki Aleksander Kołodziejczyk „Substancje Groźne Niebezpieczne i Pożyteczne” Tom 1, liczba...

 • 2024-02-19

  Spotkania informacyjne - nabór wniosków do 5. edycji programu Startup School One

  Do 10 marca trwa nabór wniosków do programu pn. "Sprawdź swój pomysł". Gdańsk Tech Startup School (czyli GTS2) zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych. Celem programu Startup School One pn. „Sprawdź swój pomysł”, jest zapewnienie uczestnikom profesjonalnego wsparcia przy ocenie i dalszym rozwoju zgłaszanych pomysłów, ukierunkowanego na wprowadzanie ich na rynek w...

 • 2024-02-02

  Dr inż. Paweł Wityk laureatem Programu im. Mieczysława Bekkera Bekker NAWA

  Program Bekker NAWA to aktywne wsparcie dla mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Dr inż. Paweł Wityk jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Wydziału...

 • 2024-01-30

  Przyznano Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

  „Gdańskie Noble”, czyli nagrody im. Jana Heweliusza zostały przyznane po raz 36. w dwóch kategoriach: w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych. Laureatami tegorocznych nagród zostali wybitni naukowcy: prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec za identyfikację metabolitów mikroorganizmów, określenie ich znaczenia...

 • 2024-01-25

  Ogłoszono XVIII konkurs dla młodych doktorów o Nagrodę im. A. Rojszczaka

  Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz osiemnasty ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, tragicznie zmarłego znakomitego filozofa, jednego ze swoich założycieli i głównych animatorów.  Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5 tys. zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich...

 • 2024-01-24

  Zostań Studentem Wydziału Chemicznego PG! Zrekrutuj się na studia II stopnia 2023/2024

  Jeśli jesteś zainteresowany ekologią i ochroną środowiska, biotechnologią molekularną, syntezą i projektowaniem leków nowej generacji, technologią żywności, wytwarzaniem kosmetyków, otrzymywaniem nowoczesnych materiałów czy nośnikami energii, mamy dla Ciebie bogatą ofertę studiów II stopnia, po których uzyskasz tytuł magistra inżyniera. Zapraszamy na...

 • 2024-01-23

  Nagroda dla naszej Doktorantki

  19 grudnia 2023 roku odbył się Finał VII Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową w zakresie nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych, którego organizatorem jest Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Pani Joanna Smorawska, doktorantka w Katedrze Technologii Polimerów zajęła w konkursie ex-aequo drugie miejsce za pracę „Struktura chemiczna, właściwości...

 • 2024-01-22

  Misja NASA ASIA-AQ

  Dr inż. Wojciech Wojnowski z Katedry Chemii Analitycznej bierze udział w misji NASA ASIA-AQ (Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality). Celem misji jest badanie jakości powietrza nad metropoliami Azji wschodniej i południowo-wschodniej. Zadaniem dr. Wojnowskiego będzie monitorowanie stężenia LZO i WWA w troposferze. Będzie obsługiwał specjalnie w tym celu...