Aktualności | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności
 • 2021-12-21

  Recykling PV

  Politechnika Gdańska zawarła umowę licencyjną z firmą, która zamierza wdrożyć opracowaną technologię recyklingu krzemowych ogniw fotowoltaicznych. Przedmiotem licencji jest technologia, wchodząca w skład wynalazku „Urządzenie do odzysku materiałów krzemowych z ogniw fotowoltaicznych” opracowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, chronionego patentem o numerze...

 • 2021-12-20

  Innowacyjna kompozycja polimerowa z mąki ziemniaczanej skomercjalizowana

  W dniu 17 grudnia 2021 podpisaliśmy umowę licencyjną na wynalazek opracowany przez zespół naukowców Katedry Technologii Polimerów, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w składzie prof. dr hab. inż. Helena Janik, dr inż. Maciej Sienkiewicz, dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, st. technik Leszek Stelmasik, mgr inż. Katarzyna Bożek oraz mgr inż. Aneta Lachowicz. Umowę ze...

 • 2021-12-17

  Stypendysta programu S.Ulama (NAWA) prof. S. H. Sonawane i umowa o współpracy

  Na Wydziale Chemicznym półroczny projekt badawczy realizował prof. Shirish H. Sonawane (h-index /wg Scopus/: 43) z National Institute of Technology Warangal w Indiach. Pobyt był finansowany w ramach stypendium przyznanego z programu im. Stanisława Ulama (NAWA). Opiekunem projektu był dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG (Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej). Badania...

 • 2021-12-17

  Harmonogram konkursów NCBiR na rok 2022

  Szanowni Państwo, Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod adresem: https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-konkursow-2022  zamieszczono wstępny harmonogram konkursów NCBiR na rok 2022 (jako plik pdf oraz zestawienie tabelaryczne).  Zachęcam do zapoznania się z informacjami i zanotowaniem terminów przewidywanych ogłoszeń konkursów w następujących kategoriach:...