Aktualności | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności
 • 2023-02-10

  Wyniki konkursu Technetium Talent Management Grants (III edycja)

  Kolejna, trzecia edycja programu Technetium Talent Management Grants, wspierającego aktywność mentorów współpracujących z uzdolnionymi studentami, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wyłoniono 19 zwycięskich projektów na łączną kwotę 443 389 zł. Wyniki konkursu dostępne są na stronie Politechniki Gdańskiej w zakładce Uczelnia Badawcza: Na Wydziale Chemicznym...

 • 2023-02-09

  Prof. Janusz Rachoń Przewodniczącym Rady Naukowej IChO PAN

  Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń został ponownie powołany w skład Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Jednocześnie Profesor Rachoń został wybrany na Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026. Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnienia tych zaszczytnych funkcji!

 • 2023-01-19

  Nowe hybrydowe materiały budowlane, które zrewolucjonizują rynek

  Mgr inż. Izabela Malinowska, doktorantka w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym pod kierunkiem dr hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurek, prof. PG opracowała sposób otrzymywania i zastosowania trzyfunkcyjnych kompozytów bio-foto-magnetycznych. Opracowana farba bio-foto-magnetyczna charakteryzuje się wysoką aktywnością biobójczą przebadaną na...

 • 2023-01-18

  Mamy dwie kategorie naukowe A+

  Ogłoszono wyniki ewaluacji jednostek naukowych, czyli oceny jakości ich działalności naukowej w ramach prowadzonych dyscyplin naukowych. Kategorię A+ otrzymały dwie prowadzone na Wydziale Chemicznym dyscypliny: nauki chemiczne i inżynieria chemiczna. Otrzymane kategorie są spektakularnym sukcesem wszystkich pracowników Wydziału, dlatego składam Państwu serdecznie podziękowania...

 • 2023-01-16

  Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja 2023/2024

  9 stycznia rozpoczęła się akcja ankietyzacji – zgłaszania się kandydatów na promotorów doktorantów w Szkole Doktorskiej na r. ak. 2023/2024. Do 26 stycznia, nauczyciele akademiccy, którzy chcą pełnić funkcję promotora, mają możliwość wypełnienia i wysłania ankiety. Radzimy jednak nie czekać do ostatniej chwili ze składaniem ankiety, gdyż może ona zostać skierowana...

 • 2023-01-13

  Konkurs Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepsze prace doktorskie

  Komitet Chemii Analitycznej PAN po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej. Promotorzy i recenzenci prac, dziekani wydziałów i przewodniczący rad dyscyplin, w których była broniona praca mogą zgłaszać prace do konkursu. Nagrody  przyznawane  są  w  następujących siedmiu kategoriach:  za najlepszą  pracę w dziedzinie...

 • 2023-01-13

  Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN dla zespołu prof. Bartoszek-Pączkowskiej

  Prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska, dr inż. Izabela Koss-Mikołajczyk oraz dr inż. Monika Kuczyńska laureatkami wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN Pięć wydziałów PAN nagrodziło w tym roku badaczy za wyróżniające się osiągnięcia naukowe. Doceniono indywidualnych naukowców oraz grupy badawcze. Wydziały Akademii przyznają co roku...

 • 2023-01-10

  Naukowcy z naszego Wydziału w gronie 2% najbardziej wpływowych na świecie

  Naukowcy z Politechniki Gdańskiej po raz kolejny znaleźli się w prestiżowym gronie 2% najbardziej wpływowych na świecie. W zestawieniu znalazły się łącznie 53 osoby związane z PG. Prawie połowa z nich związana jest z Wydziałem Chemicznym. Lista Top 2% najbardziej wpływowych naukowców opracowywana jest przez kalifornijski Stanford University we współpracy z wydawnictwem...