• 2024-01-08

  prof. dr hab. inż. Wiesław Wojnowski

   Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że 06.01.2024 odszedł od nas w wieku 90 lat Profesor Wiesław Wojnowski, twórca szkoły naukowej chemii związków krzemoorganicznych o międzynarodowym znaczeniu. Profesor Wiesław Wojnowski urodził się 7 marca 1933 roku w Toruniu, w roku 1952 r. ukończył Technikum Chemiczne w Toruniu, a następnie w roku 1957 studia na naszym...

 • 2023-12-20

  dr inż. Romuald Bokotko

  Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 15 grudnia br. w wieku 56 lat zmarł dr inż. Romuald Bokotko. Studiował na Wydziale Chemicznym w latach 1987-1992. Pracę doktorską obronił w 2002 roku. Był Adiunktem w ówczesnej Katedrze Technologii Chemicznej. Specjalista w tematyce wymiany masy w układach gaz-ciecz.

 • 2023-10-25

  dr inż. Janina Foks

  Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 23 października br. w wieku 86 lat zmarła dr inż. Janina Foks. Dr inż. Janina Foks była pracownikiem Politechniki Gdańskiej od 1961 roku. Jako adiunkt pracowała od 1970 roku w ówczesnym Zakładzie Chemii i Technologii Polimerów. Była specjalistą w dziedzinie poliuretanów i polimeryzacji anionowej dienów oraz mikroskopii elektronowej.

 • 2023-07-04

  prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 lipca 2023 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w wieku 64 lat prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski, pracownik naukowy, prodziekan ds. nauki Wydziału Chemicznego w latach 2012 - 2016, nasz Kolega i Przyjaciel. Wybitny naukowiec z zakresu farmakologii molekularnej i komórkowej związków przeciwnowotworowych. Nauczyciel akademicki...

 • 2023-06-05

  dr inż. Janina Marcinkiewicz-Salmonowicz

  W dniu 1. czerwca 2023 zmarła dr inż. Janina Marcinkiewicz-Salmonowicz. Absolwentka Wydziału Chemicznego (dyplom w 1958 r. w Katedrze Technologii Leków). Do roku 2001 pracownik Wydziału Chemicznego, nauczyciel akademicki w Katedrze Technologii Tłuszczów i Detergentów w latach 1962-1999, gdzie uzyskała stopień doktora (w roku 1967 r.). Prowadziła zajęcia między innymi z technologii...

 • 2023-05-23

  prof. dr hab. inż. Andrzej Chimiak

  W dniu 14 maja 2023 zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Chimiak, Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Profesor Politechniki Gdańskiej, pracownik nauki, nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie chemii organicznej. Andrzej Chimiak urodził się 12 marca 1932 roku we Lwowie. W 1950 roku zdał maturę w Liceum...

 • 2023-05-16

  Krystyna Cudzik

  W dniu 4 maja 2023 zmarła w wieku 67 lat Krystyna Cudzik – długoletni Pracownik obsługi Wydziału Chemicznego. Na naszym wydziale pracowała w latach 1998-2023.

 • 2023-01-02

  dr hab. Anatol Arendt

  W dniu 31 grudnia 2022r. zmarł dr hab. Anatol Arendt. Anatol Arendt, ur. 26 stycznia 1940 r. w Lwieńcu, był zatrudniony w Politechnice Gdańskiej na stanowisku adiunkta w latach 1964-1980. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w roku 1964, a w roku 1973 obronił rozprawę doktorską „Synteza muropeptydu zawierającego kwas...