w roku 2022 | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

w roku 2022

  • 2023-01-02

    dr hab. Anatol Arendt

    W dniu 31 grudnia 2022r. zmarł dr hab. Anatol Arendt. Anatol Arendt, ur. 26 stycznia 1940 r. w Lwieńcu, był zatrudniony w Politechnice Gdańskiej na stanowisku adiunkta w latach 1964-1980. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w roku 1964, a w roku 1973 obronił rozprawę doktorską „Synteza muropeptydu zawierającego kwas...

  • 2022-12-01

    prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zwierzykowski

    W dniu 28 listopada 2022 r. w wieku 93 lat zmarł Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zwierzykowski – wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Gdańskiej, Dziekan Wydziału Chemicznego w latach 1975 – 1978 i Prorektor PG w latach 1978 – 1981, kierownik Zakładu/Katedry Technologii Tłuszczów PG w latach 1974 – 1999. Urodził się 25 kwietnia 1929 roku w Bydgoszczy. W 1950 roku po...